De Turkse schatkist kondigde recent aan, op 11 september, overeen gekomen te zijn met de Wereldbank betreffende een lening van zo een 350,9 miljoen euro (of zo een 419 miljoen Amerikaanse dollars). De lening maakt deel uit van het “Plan voor de Ontwikkeling van de Financiële Weerstand, Inclusie en Groei in Turkije” (RIG-DPF).

De lening werd ondertekend met als doel de binnenlandse uitgaven te beperken en de onderlinge samenwerking op economisch gebied tussen de verschillende kwetsbare bevolkingsgroepen in Turkije te vergroten. Ten slotte wil het structurele problemen en debacles vermijden en zo een stabiele economische groei garanderen.

De verdeling van het geld zal een periode beslaan van zo een 10 jaar, waaronder een beoordelingsperiode van zo een 3,5 jaar. Volgens de Wereldbank is de overeenkomst, waaronder de verschillende regelgevingen, strategieën en geplande hervormingen, opgebouwd rond drie strategische doeleinden of steunpilaren.

Drie steunpilaren

De Turkse schatkist: “Het eerst doel is het verhogen van binnenlandse besparingen om zo externe instabiliteit te kunnen vermijden en financiële risico’s tot een minimum te beperken”

De Turkse schatkist: “Als tweede stellen wij ons als doel de participatie van vrouwen, jongeren, werklozen en Syrische vluchtelingen te verhogen door een soort beschermende kader in te voeren op wettelijk gebied op de werkmarkt.”

De Turkse schatkist: “Als derde willen wij koste wat het kost zoveel mogelijk economische bottlenecks of structurele problemen uit de weg ruimen om zo een stabiele economische groei in Turkije veilig te stellen. Bereiken willen we dit eveneens door het invoeren van de nodige wettelijke kaders die onze industrie en het algemene industriële bezit beschermen”

Daarnaast vermelde de Wereldbank ook hierbij te willen helpen door een herverdeling van de kapitaalkracht, door middel van het verstrekken van meer leningen voor kleine en middelgrote ondernemingen bijvoorbeeld. Ten slotte wilt de Wereldbank de netwerkindustrieën dereguleren en de spoorwegsector liberaliseren.

Hurriyet