Foto: Uzungöl (Trabzon)

De laatste decennia krijgt Turkije gemiddeld elke 4-5 jaar te maken met een periode van droogte. Turkije pakt die uitdaging aan door te investeren in herbebossing. De voorbije 30 jaar is het bosareaal met 6 procent toegenomen.

Foto: Turkije is het derde land ter wereld dat extra bos aanlegt, na China en India.

Momenteel herstelt Turkije zich van zware regenval en overstromingen. Maar Turkije levert ook strijd tegen de andere effecten van de wereldwijde klimaatverandering, die de regio waarschijnlijk diep zullen treffen.

In 2010 maakte Turkije de heetste zomer ooit mee en slechts acht jaar later kwam het derde warmste jaar ooit. Dat blijkt uit gegevens van het Meteorologisch Instituut.

Anadolu Agency (AA) sprak met milieuwetenschapper Akgün İlhan over droogte en verwoestijning in Turkije. In de eerste helft van de 20ste eeuw kreeg Turkije elke 25 jaar te maken met periodes van extreme droogte. Maar vanaf 1980 steeg die frequentie tot elke 4 of 5 jaar, zegt İlhan.

“Bijna de helft van het landoppervlak van Turkije loopt het risico op verwoestijning,” benadrukt hij.

Droogte en verwoestijning zijn nauw met elkaar verbonden. Droogte is één van de oorzaken van verwoestijning. Andere oorzaken zijn klimaatverandering, ontbossing, slechte landbouwmethoden en erosie.

Ondanks de moeilijke situatie, levert Turkije strijd tegen droogte en ontbossing. Het is het derde land ter wereld dat extra bos aanlegt, na China en India. Dat zegt minister van Land- en Bosbouw Bekir Pakdemirli. De voorbije 30 jaar is het bosareaal in Turkije met 6 procent aangegroeid.

Tussen 2011 en 2018 werkte Turkije meer dan 300 projecten uit in het kader van de strijd tegen verwoestijning en erosie. Het gaat onder meer om het aanleggen van overstromingsgebieden bij de bovenloop van een rivier om overstroming van lager gelegen delen te voorkomen, het opvangen van extra regenwater door bebossing, bescherming tegen lawines, in kaart brengen van gebieden die gevoelig zijn voor erosie, grondconservatie, voorkomen van vallende rotsen, het herstellen van hele stroomgebieden, herbebossing en wildcorridors, aldus Pakdemirli.

Tussen 1990 en 2015 daalde het bosoppervlak wereldwijd van 31,6 naar 30,6 procent van het totale landoppervlak. Dat blijkt uit ‘De staat van de bossen wereldwijd in 2018’, de analyse van de FAO (VN-organisatie voor Voeding en Landbouw).

Ontbossing in Turkije

Sinds 2004 is er in Turkije in totaal 6,5 miljard vierkante meter bos gekapt. Dat blijkt uit een rapport van de Turkse Vereniging van Boswachters.

Dat komt overeen met een gebied groter dan de provincie Istanbul dat de voorbije 15 jaar ontbost werd, aldus de academicus.

Van ongeveer een vijfde van de wereldoppervlakte die begroeid is met vegetatie is de productiviteit aanhoudend gedaald tussen 1999 en 2013. Meer dan 1 miljard mensen worden daardoor getroffen, zo blijkt uit het ‘Rapport Duurzame Ontwikkeling 2018’ van de VN.

In Turkije spoelt jaarlijks 640 miljoen ton grond weg door erosie. Dat zegt de Turkse Organisatie voor Erosiebestrijding, Herbebossing en de Bescherming van Natuurlijke Habitats (TEMA). Om erosie en verwoestijning effectief te kunnen bestrijden, moeten we op de juiste manier en met de juiste planten aan herbebossing doen, benadrukken ze.

“Als je eerst een ecosysteem vernietigt en dan bomen plant, is er niets om trots op te zijn. Dammen en reservoirs zijn één van de grootste problemen van Turkije.”

Waterschaarste in Turkije

Turkije heeft te kampen met waterschaarste. De kwaliteit van de bronnen van drinkwater gaat erop achteruit, waarschuwt İlhan.

De beschikbare hoeveelheid drinkbaar water per persoon ligt rond de 1365 kubieke meter per jaar, wat van Turkije een risicoland maakt volgens de Falkenmark-index voor Waterschaarste.

In 2015 hadden 5,2 miljard mensen, of 71 procent van de wereldbevolking, toegang tot goede drinkwatervoorzieningen. Dat blijkt uit het rapport ‘Vooruitgang in Drinkwater, Gezondheid en Hygiëne: 2000-2017’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van de VN.

Zo’n 159 miljoen mensen drinken nog steeds oppervlaktewater, wat de laagste kwaliteit heeft in termen van hygiëne. De Turkse watervoorraad staat onder steeds grotere druk van oververstedelijking, industrialisatie en intensieve landbouw. Toch is het niet zo moeilijk om de watercrisis in Turkije op te lossen als sommigen denken, zegt dr. İlhan.

De oplossing is niet om steeds meer water aan te voeren, maar om de vraag naar water terug te schroeven door er zuiniger mee om te gaan. De kwaliteit van drinkwater in termen van hygiëne wordt geclassificeerd in vijf categorieën. Van laag naar hoog zijn dat oppervlaktewater, ongezuiverd, beperkt gezuiverd, basis- en veilig beheerd water.

Bron: Sabah

S.V.R. ✅