AA Foto

Het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening gaat 2 kerken restaureren die eigendom zijn van de bisdommen van de respectieve christelijke gemeenschappen. Eén daarvan is de grootste Armeense kerk in het Midden-Oosten, in de zuidoostelijke provincie Diyarbakır. Ze raakten zwaar beschadigd door aanslagen van PKK-terroristen vier jaar geleden.

De Armeense kerk Surp Giragos en de Chaldeïsche kerk Mar Petyuan wachten al lang op een restauratie door hun bisdommen, maar die kunnen de werken niet uitvoeren door geldgebrek.

Vier jaar geleden hebben terroristen van de PKK zware schade toegebracht aan een aantal historische monumenten in het gebied, onder meer aan moskeeën uit de Ottomaanse tijd en Armeense kerken.

De regering zal de restauraties nu uitvoeren. Ze maken deel uit van een plan om het waardevolle erfgoed in het historische district Sur (in de provincie Diyarbakır) op te knappen.

Er werden al een aantal gebouwen gerestaureerd, onder andere de moskeeën Fatih Paşa en Şeyh Mutahhar, en de Armeense Protestantse Kerk.

Het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven en vervolgens een contract getekend met het bisdom om de werken uit te voeren.

Abdullah Çiftçi, gouverneur van het district Sur, verwacht dat de restauratiewerken heel snel van start kunnen gaan. Dat zei hij in een interview met Anadolu Agency.

Hij veroordeelde de terroristische groepering, omdat ze aanslagen pleegt op openbare gebouwen, zonder acht te slaan op de waarde van het erfgoed.

“Wij beschermen al onze mensen, van welke religie ze ook zijn,” aldus Çiftçi. Hij voegde eraan toe dat de regering alle kosten voor de werkzaamheden op zich zal nemen.

Volgens bisschop Metin Evsen zal de restauratie ongeveer 10 miljoen Turkse lira ($1,8 miljoen) kosten. Het ministerie draagt die kost.

Grootste Armeense kerk

De Surp Gragoskerk werd gebouwd in 1376 en is, naar men aanneemt, de grootste Armeense kerk in het Midden-Oosten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ze gebruikt door het Duitse leger. In 1960 werd ze hersteld en heropend. Vanaf 1980 werd de kerk niet meer gebruikt, omdat alle Armeniërs uit het gebied emigreerden. Tegen 1990 was de kerk in verval.

De Chaldeïsche kerk Mar Petyuan werd gebouwd in de 17de eeuw en wordt sindsdien gebruikt door de lokale Chaldeïsche gemeenschap.

De antiterreuroperaties

In maart 2016 liepen de antiterreuroperaties in het district Sur ten einde omdat de regio gezuiverd was van PKK-terroristen. Maar ondanks het feit dat er weer vrede was in de stad, was de schade van het conflict goed voelbaar. Vele gebouwen waren vernield, waardoor mensen noodgedwongen moesten verhuizen.

Vandaag herrijst de stad opnieuw. De heropbouwwerken zijn in volle gang, zodat de mensen spoedig weer naar hun huizen kunnen terugkeren. De autoriteiten zijn er nu wel in geslaagd om het gevaar de kop in te drukken, maar toch hebben militanten van de groepering zware schade kunnen toebrengen aan historische monumenten, onder meer aan moskeeën uit de Ottomaanse tijd en Armeense kerken. 2600 huizen moesten volledig heropgebouwd worden, duizenden andere huizen worden momenteel nog hersteld.

Sabah

S.V.R.