Khalid Bin Ahmed Bin Mohamed al-Khalifa uit Bahrein en zijn collega Anwar Gargash, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten

Ankara heeft de “ongegronde beslissingen” die genomen werden tegen Turkije tijdens de bijeenkomst van de Arabische Liga, “volledig verworpen”.

Het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken maakte haar punt vorige meer dan duidelijk.

“De leden van de Arabische Liga zijn zich er terdege van bewust dat de hardnekkigheid waarmee sommige Arabische landen vasthouden aan hun stereotiepe beschuldigingen tegen ons land om hun destructieve activiteiten te verdoezelen, niet wordt gesteund door de Arabische volkeren,” zei het ministerie in een schriftelijke verklaring.

Het ministerie benadrukte ook dat sommige leden van de Liga zich hebben verzet tegen deze besluiten, die “werden opgelegd door bepaalde actoren zonder een transparant onderhandelingsproces tussen de lidstaten”.

Turkije verwerpt “ongegronde” Arabische Liga

“Turkije, dat een ‘principiële en vastberaden houding’ aanneemt, behoort tot de landen die zich inspannen om de regionale en mondiale vrede te waarborgen.

Het behoud van de soevereiniteit, de territoriale integriteit en de politieke eenheid van de Arabische landen behoorde tot de topprioriteiten van Turkije,” klonk het verder.

“Wij verzoeken de Arabische Liga nogmaals om prioriteit te geven aan de vrede, de welvaart en het welzijn van het Arabische volk en om een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van veiligheid en stabiliteit in de regio, in plaats van ons land met ongegronde aantijgingen te viseren,” aldus het ministerie.

De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken die bij de bijeenkomst betrokken waren, waren het eens over een verlenging van de ambtstermijn van Aboul-Gheit met vijf jaar.

Afgewezen door lidstaten

Tijdens de bijeenkomst van de Arabische Liga zei de Egyptische minister, Sameh Shoukry, dat de Turkse inmenging in de regio, met inbegrip van de inzet van Turkse troepen in verschillende Arabische landen, “absoluut wordt afgewezen door alle lidstaten”.

Hij zei dat een dergelijk beleid de polarisatie en onenigheid in de regio alleen maar verergert, aldus de Egyptische krant Daily News.

Hurriyet

O.A.