Turkse en Irakese soldaten zijn gestart met het gezamenlijk organiseren van troepen langs hun gemeenschappelijke grens. Dat zei de Irakese Minister van Defensie afgelopen maandag, toen beide landen, Turkije en Irak gezamenlijk benadrukten tegen het referendum te zijn dat werd georganiseerd door de Regionale Koerdische Overheden (KRG).

De Turkse militairen bevestigen in een verklaring dat het Irakese leger de militaire oefeningen zal vervoegen van de Turken in het grensgebied. De militaire oefeningen gingen vorige week al van start.

Turkije dreigde, eveneens op maandag, strengere controles uit te voeren aan de Habur grenspost, in het zuidoosten van het land, gericht op het bemoeilijken van grensovergangen vanuit Noord-Irak.

De militaire oefeningen begonnen vorige maandag, een week voor het KRG zijn controversiële onafhankelijkheidsreferendum hield, niet ver van de stad Silopi, en dicht bij de Habur grenspost tussen Turkije en de Irakese Koerdische regio.

Verlenging mandaat

Het Turkse parlement hield op zaterdag nog een noodbijeenkomst betreffende het verlengen van het maandag dat de Turkse militairen toelaat oefeningen te houden in het grensgebied maar ook in Syrië en Irak. Het mandaat werd bevestigd en verlengd tot 30 oktober 2018.

Het mandaat werd voor het eerst goedgekeurd door het parlement in oktober 2014 en werd sindsdien elk jaar hernieuwd. Het mandaat geeft groen licht voor de uitvoer van militaire operaties in de twee zuidelijke buurlanden van Turkije: Syrië en Irak. De operaties hebben als doel het uitschakelen van het terroristische IS, en andere door Turkije, als terroristisch geclassificeerde groeperingen, uit te schakelen.

Sabah