Zabihullah Mujahid, de woordvoerder van de Taliban, heeft gesproken met het door de Turkse staat gerunde Anadolu Agency (AA).

Hij heeft betoogd dat “Amerikaanse soldaten in paniek burgers hebben doodgeschoten na de dodelijke ontploffing van ISIS-K van vorige week”.

In zijn commentaar op de dodelijke ontploffing van vorige week door ISIS-K in de buurt van Hamid Karzai International Airport in de hoofdstad Kabul, heeft Mujahid betoogd dat de “Amerikaanse soldaten in paniek na de ontploffing op burgers hebben geschoten en hen hebben gedood”.

Taliban zoekt voortdurende steun van Turkije

Mujahid heeft ook gezegd dat de Taliban “zeer goede” betrekkingen met Turkije wil hebben. “Het Turkse publiek en de Turkse staat zijn onze vrienden. Er zijn verschillende redenen waarom deze vriendschap moet worden voortgezet,” zei hij.

Mujahid merkte op dat de Taliban speciale troepen hebben om de luchthaven van Kaboel te beveiligen en dat het niet moeilijk zal zijn om dit voor heel Afghanistan te doen, met inbegrip van de hoofdstad.

Met betrekking tot de logistieke en technische behoeften op de internationale luchthaven Hamid Karzai heeft hij kort gezegd:

“Wij hebben besprekingen gevoerd met Turkije. We hebben hen verzekerd dat er geen veiligheidsproblemen zouden zijn, dat we de behoeften zullen afhandelen nadat we de luchthaven volledig onder handen hebben genomen. Indien nodig, kunnen we Turkije of een ander land om deze behoeften vragen.”

Zabihullah Mujahid, de woordvoerder van de Taliban, in gesprek met AA

Hij vroeg om de voortdurende steun van Turkije voor Afghanistan en voegde daaraan toe:

“Wij willen ook economische betrekkingen met Turkije. We hebben de steun van Turkije nodig op het gebied van onderwijs, net als vroeger. Wij willen dat hun hulp op dit gebied wordt voortgezet. Wij willen dat het Turkse publiek en de Turkse staat vriendschappelijke betrekkingen onderhouden, omdat er een diepe historische band bestaat tussen het Afghaanse en het Turkse volk.”

‘In het buitenland geblokkeerd geld zal worden teruggevorderd’
Mujahid heeft gezegd dat de financiële problemen, die van korte duur zijn, geleidelijk zullen worden opgelost zodra de regering is gevormd.

“Afghanistan heeft al zijn eigen inkomsten. Bovendien zullen we de teruggave eisen van het geld dat aan Afghanistan toebehoort en dat [in de VS en Zwitserland] geblokkeerd was na de vorming van de regering,” heeft hij gezegd.

Hij onderstreepte de wens van de Taliban dat de hulp van de Wereldbank en verschillende internationale bronnen wordt voortgezet en zei dat de Afghaanse bevolking hun hulp op elk gebied nodig heeft, vooral humanitaire en medische hulp.

Hij heeft ook verklaard dat de onderhandelingen worden voortgezet met de Tadzjiekse leider Ahmad Massoud, die zich heeft verzet tegen de overdracht van de Afghaanse provincie Panjshir aan de Taliban.

“We willen niet vechten. Wij zijn voorstander van onderhandelingen. Als de onderhandelingen mislukken, is het gebied rond Panjshir al omsingeld door Taliban-troepen. Als we willen, kunnen we het in zeer korte tijd innemen.”

Bron: Hürriyet