Europa leek hen het beloofde land. Velen riskeerden hun leven op weg ernaartoe. Hun droom spatte uit elkaar in de Griekse velden. Nu zetten Syrische vluchtelingen opnieuw hun leven op het spel. Ditmaal in omgekeerde richting. En weer profiteren de smokkelaars.

De Europese Unie en Turkije sloten ondertussen een deal die bepaalt dat vluchtelingen die na 20 maart in Griekenland zijn toegekomen, terug naar Turkije worden gestuurd. Diegenen die voor 20 maart kwamen, zitten vast op het Griekse vasteland. Na de sluiting van de Balkanroute gaat het naar schatting om 57.000 mensen. In Griekenland waar de werkloosheid 24 procent bedraagt, willen de meesten niet blijven.

“Geen medeleven”

“Wij hadden niet verwacht dat we in Europa zo behandeld zouden worden”, zegt de vluchteling. “Wij dachten dat men humaan ging zijn en zich om ons en onze kinderen zou bekommeren en bescherming geven. Wij dachten dat we geholpen gingen worden maar het tegendeel was waar. Europa toont helemaal geen medeleven met ons.”

Honderden euro’s

Ze besloten naar Turkije te gaan waar zijn broer woont. Maar zoals vele anderen, hebben ze moeten vaststellen dat dat niet eenvoudig is. Via de officiële, bureaucratische weg duurt het lang. Dus wenden ze zich tot smokkelaars die ‘slechts’ enkelen honderden euro’s vragen in plaats van enkele duizenden euro’s in de andere richting.

Woedend

Ook de 21-jarige kunststudent Madschd Hamed heeft de hoop op een leven in Europa opgegeven. Na drie maanden in Idomeni besloot hij eind mei om terug te keren. “Ik wil weer naar Syrië om mijn studie aan de kunstschool in Damascus voort te zetten”, legt hij uit. “Zelfs indien de grenzen opnieuw opengaan, keer ik terug. Ik ben zeer woedend op de Europeanen voor de omstandigheden waarin ze ons laten leven.”

HLN