Overwegend Koerdische steden in het oosten en zuidoosten hebben ‘Ja’ gestemd op het referendum zondag ondanks het feit dat de pro-PKK ‘Democratische Partij van de Volkeren’ (HDP) het ‘Nee’ kamp steunde tijdens het verloop van het referendum.

In Hakkari, waar de HDP sterk staat, ontving ‘Ja’ 32.35 procent van de stemmen (zie foto hieronder), wat een sterke toename van 17.06 procent betekent vergeleken met de stemmen uitgebracht ten voordele van de heersende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) en oppositiepartij, de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) tijdens de verkiezingen in november 2015. Bij die verkiezing, bedroegen de stemmen van de AKP en MHP samen in totaal 14 procent.

Resultaten Hakkari

Sirnak en Mus

Ook in Sirnak, maakten ‘ja’ stemmers 28.41 procent van de totale stemmen uit, wat 16.29 procent meer is dan de AKP en MHP stemmen samen in de verkiezingen van november 2015.

Resultaten Sirnak

In Mus, haalde de ‘Ja’ stem het met een nipte meerderheid, met 50.60 procent van de totale stemmen. In november 2015, maakten de stemmen van de AKP en MHP in totaal 35.2 procent van de stemmen uit, wat een steiging van 15.4 procent betekent.

Golf van ‘Ja’ stemmen

Resultaten Agri

In de Agri provincie in het oosten, was er een golf van ‘Ja’ stemmen vergeleken met de verkiezingen in november 2015, ondanks dat de ‘Ja’ stem ongeveer 7 procent onder de 50 procent-drempel bleef. In de verkiezingen van 2015, telden de stemmen van de AKP en MHP in totaal 27.4 procent van de stemmen, wat betekent dat het ‘Ja’ kamp een groot succes boekte in de streek met een toename van 15.6 procent.

Sabah