Onder foto: De Turkse president Recep Tayyip Erdogan speecht tijdens een persbijeenkomst op het moment dat de voorlopige resultaten van het referendum laten uitschijnen dat het ‘JA’ kamp de overwinning zal halen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaarde zondag dat de ‘JA’-stem voor het presidentieel systeem het einde betekende, van het ondertussen al 200-jarig conflict, met name de interne werking van de Turkse staatsstructuur.

“Dit sterke signaal betekent dat onze natie klaarstaat, om onze toekomst te verzekeren”, verklaarde Erdogan in zijn speech, na de bekendmaking van de resultaten van het referendum. “Dit is geen ordinaire beslissing. Vandaag is de dag, die wij hebben gekozen voor een serieuze hervorming in de werking van onze staat.”

25 miljoen

Erdogan verklaarde dat 25 miljoen stemgerechtigden ‘JA’ hadden gestemd en dat de overwinning van het referendum tot stand kwam met een marge van 1.3 miljoen aan voorkeurstemmen. “Ik zou graag alle burgers bedanken, los van hun keuze, die naar de stembussen zijn gekomen om hun democratische wens uit te drukken.”

Erdogan merkte ook op dat Turkije “de macht heeft om alle soorten hindernissen, problemen en crisissen te voorkomen” en dat de gefaalde coup van vorig jaar daar een duidelijk voorbeeld van is.

Eerste keer in de Turkse geschiedenis

Ook verklaarde Erdogan dat het de eerste keer is, in de Turkse geschiedenis, dat een bestuurssysteem veranderd werd met de inspraak van Turkse burgers.

“Het is de eerste keer in de geschiedenis van Turkije dat er beslist is over een belangrijke verandering, door beroep te doen op de wil van het parlement en het volk. In het verleden werd onze staatsstructuur en onze grondwet gewijzigd door bijzondere omstandigheden, zoals de onafhankelijkheidsoorlog en staatsgrepen. Voor de eerste keer, sinds de oprichting van Turkije is hetzelfde resultaat bekomen door beroep te doen op de wil van het volk, door een volksraadpleging.”

Presidentieel systeem

Erdogan benadrukte ook dat het nieuwe presidentieel systeem voldoende waarborgen zal bieden voor de scheiding der machten. “De drie takken zullen onafhankelijk hun taken uitvoeren en één gemeenschappelijk doel dienen, met name: één natie, één vlag en één staat.”

Erdogan verklaarde dat 16 april een overwinning is voor alle ‘JA’ en ‘NEE’ stemmers, zowel binnen Turkije als erbuiten. “Onze burgers in het buitenland hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan deze overwinning”, verklaarde hij.

Na de verkiezingen van 2019

Erdogan verklaarde ook dat het nieuwe presidentieel systeem in werking zal treden na de verkiezingen van 2019. “De nieuwe grondwetsartikelen zullen niet meteen in werking treden. De veranderingen die betrekking hebben op het presidentieel systeem zullen pas in werking treden na 3 november 2019.”

Respecteren

Erdogan riep andere landen op om de uitslag te respecteren. “Wij verwachten van andere landen en instellingen dat zij deze soevereine volksbeslissing zullen respecteren. Wij verwachten bovendien dat andere landen die wij zien als onze bondgenoten, de banden aanhouden in de strijd tegen terreur”, voegde Erdogan eraan toe.

AA