Een recordaantal politiemensen pleegt zelfmoord, aldus het hoofd van de Turkse politiebond.

Onder druk van het systeem hebben sinds het begin van het jaar 100 agenten zelfmoord gepleegd, waarvan vijf in slechts 30 uur.

Minstens 100 politieagenten hebben sinds het begin van 2021 zelfmoord gepleegd als gevolg van systeemdruk en pesterijen, aldus het hoofd van de Turkse politievakbond (Emniyet-Sen).

Vijf van die sterfgevallen deden zich voor in slechts 30 uur.

Hoofd van de Turkse politievakbond, Faruk Sezer, merkte in een post op sociale media op dat in de afgelopen tien dagen tien politieagenten zelfmoord hebben gepleegd.

Een andere poging tot zelfmoord wordt nu in het ziekenhuis behandeld.

Het aantal zelfmoorden onder agenten is nog nooit zo hoog geweest, zei hij, en het gemiddelde zelfmoordcijfer onder politieagenten ligt acht keer hoger dan dat van de bevolking in het algemeen.

Sezer schrijft dit torenhoge percentage toe aan een cultuur van pesten, systeemdruk en een gebrek aan steun voor politieagenten.

Hij zegt met name dat agenten die hun superieuren bekritiseren, worden ontslagen of gestraft. Hij beschreef een werkcultuur waarin werknemers gedwongen worden om zinloze taken uit te voeren of langer dan hun dienst te werken om hun loyaliteit te tonen. Als zij de bevelen van hun commandanten negeren, worden zij het slachtoffer van pesterijen.

“Bij de politie gebeurt pesten niet met een specifiek doel, er is geen achtergrondreden, een bepaalde groep wordt niet geplaagd,” zei Sezer.

Het is wijdverspreid, systematisch, en leidt tot psychologische problemen bij agenten. Als agenten protesteren tegen het pesten, worden ze verder gestraft.

In een district waar de politiechef routinematig agenten dwong om hem van en naar zijn huis te rijden, werden agenten op grote schaal gestraft voor het negeren van orders buiten hun taken.

“In dat district werden onze agenten dag en nacht aan het werk gezet. Toen een officier zei: “Genoeg is genoeg!” werd hij weggestuurd wegens ongehoorzaamheid aan de chef.

Er is een gedragscode in deze staten, en een officier mag zijn meerdere niet bekritiseren, zelfs niet bij implicatie. De politiechefs vervolgen de agenten,” zei hij.

Sezer zegt dat hij deze kwestie heeft gemeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat toezicht houdt op de politiechef, en aan de Algemene Veiligheidsdirectie (EGM), maar dat het probleem niet is opgelost.

Toen hij de kwestie aan de EGM voorlegde, verklaarde de directie dat het aantal zelfmoorden onder politieagenten in Turkije lager is dan in andere landen. Sezer zei ook dat het directoraat en het ministerie deze statistieken proberen te verbergen. Hij zegt dat beide instanties al tientallen jaren op de hoogte moeten zijn van het probleem.

“Om het probleem op te lossen, moet je eerst het bestaan ervan erkennen,” zei hij.

Hij riep alle collega’s – of vrienden en familie van collega’s – op om naar hem en de politiebond te komen als ze het moeilijk hebben. Hoewel hij niet met alles kan helpen, zei hij, kan hij wel zijn best doen om de aandacht op het probleem te vestigen.

Bron: Hürriyet