President Recep Tayyip Erdoğan bracht vrijdag zijn groeten over aan de christelijke en Joodse gemeenschap in Turkije, ter gelegenheid van het paasfeest (Pesach).

“Onze sociale structuur is gebaseerd op respect voor vrede en voor alle religies. Ze wordt versterkt door wederzijds respect en naastenliefde en maakt van verschillen een verrijking. Ze vormt het fundament van onze sterke eenheid en solidariteit. Bij deze wil ik mijn beste wensen overmaken aan alle gelovigen, en in het bijzonder aan onze eigen Joodse burgers, waarmee we in vrede samenleven. Ik groet hen met heel mijn hart,” zei Erdoğan in zijn boodschap.

Erdoğan benadrukte het multicultureel en multiconfessioneel karakter van Turkije. Hij hamerde erop dat alle groepen in de Turkse maatschappij “hun religies en tradities vrijelijk moeten kunnen beleven”.

Er wordt geschat dat er zo’n 150.000 christenen leven in Turkije. Pasen is een christelijke feestdag waarop de opstanding van Jezus wordt gevierd.

Sabah

S.V.R.