Recep Tayyip Erdogan en de Taliban

De aanpak van de Taliban is niet de manier waarop moslims met elkaar moeten omgaan, aldus de Turkse president Erdogan, die eraan toevoegt dat Ankara besprekingen met de groep plant over het beheer van de luchthaven van Kaboel na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat de Afghaanse Taliban “een einde moeten maken aan de bezetting van het grondgebied van hun broeders”.

In een toespraak voor journalisten in Istanbul voorafgaand aan een bezoek aan de Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC), zei Erdogan dat de aanpak van de Taliban niet de manier was waarop een moslim met een andere moslim zou moeten omgaan.

“Naar onze mening is de aanpak van de Taliban op dit moment niet de manier waarop een moslim zich gedraagt tegenover een andere moslim,” zei hij en drong er bij de opstandige groepering op aan haar bezetting te stoppen.

Einde aan bezetting

“De Taliban moeten een einde maken aan de bezetting van het grondgebied van hun broeders en de wereld laten zien dat er nu vrede heerst in Afghanistan.

Ankara, dat heeft aangeboden de luchthaven van Kaboel te beheren en te bewaken na de terugtrekking van de NAVO, is in gesprek met de Verenigde Staten over financiële, politieke en logistieke steun voor de inzet.

Erdogan zei ook dat Turkije besprekingen plant met de Taliban over de weigering van de groep om Ankara de luchthaven van Kabul te laten beheren na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan.

Als God het wil

“Als God het wil, zullen we zien wat voor gesprekken we met de Taliban zullen voeren en zien waar deze gesprekken ons brengen,” zei hij.

Erdogan en de Amerikaanse president Joe Biden bespraken de kwestie tijdens hun eerste persoonlijke ontmoeting in de marge van een NAVO-top in juni.

Turkije onderhoudt honderden troepen in Afghanistan, maar een Turkse ambtenaar heeft gezegd dat het “geen gevechtstroepen” zijn.

Vorige week noemde de Taliban het aanbod van Turkije “verwerpelijk”.

“Wij beschouwen het verblijf van buitenlandse troepen in ons thuisland door welk land dan ook, onder welk voorwendsel dan ook, als bezetting”, aldus de groep.

Bron: TRT