Na negen dagen van intensieve gesprekken is het comité, dat zich over het nieuwe wetsvoorstel moest buigen, tot een overeenkomst gekomen over het wetsontwerp. Het wetsvoorstel krijgt de steun van de 316 Kamerleden van de AK-partij en zal binnenkort aan het parlement voorgesteld worden.

Het wetsvoorstel zou de uitvoerende macht aan de president en vice-presidenten geven en de post van eerste minister afschaffen, de minimum leeftijd van parlementsleden wordt verlaagd van 25 naar 18 jaar. In overeenstemming met de groeiende bevolking van Turkije wordt ook het aantal parlementszetels verhoogd van 550 naar 600 zetels.

Overschakeling naar presidentieel systeem

In het geval dat het wetsvoorstel wordt goedgekeurd zullen parlementsverkiezingen om de 5 jaar gehouden worden, samen met de presidentsverkiezingen. Verder staat in het wetsvoorstel geschreven dat de Turkse president ten minste 40 jaar oud moet zijn en dat hij rechtstreeks door het volk moet verkozen worden. Het aantal ambtstermijnen wordt beperkt tot 2 termijnen van 5 jaar. In tegenstelling tot de huidige grondwet zou de president ook geen afstand moeten nemen van zijn of haar politieke partij.

De president zal de macht krijgen om ministers te benoemen, alsook de macht om de minister uit hun functies te ontslaan. Verder kan hij een uitvoerend bureau samenstellen bestaande uit de directe staf van de president. In praktijk betekent dit dat de Turkse president meer macht en autoriteit krijgt binnen de beperkingen waarin de wet voorziet.

Het aantal leden van het Hoger Gerechtshof wordt van 17 leden verlaagd naar 15 leden. Volgens het wetsontwerp worden de volgende parlements- en presidentsverkiezingen gehouden op 3 november 2019.

Rechtstreekse verkiezingen

De AK-Partij heeft een overeenkomst gesloten met de nationalistische partij (MHP) over de grondwetsherziening. De huidige grondwet werd opgesteld na de staatsgreep van 1980 en de regering stuurt al lang aan op verandering. Sinds de verkiezing van voormalig premier Recep Tayyip Erdoğan als president, staat een grondwetswijziging bovenaan op het politieke agenda. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2014 konden burgers voor het eerst hun staatshoofd rechtstreeks kiezen.

Bezwaar intekenen

Foto: Mustafa Şentop, AK-Partij vice-voorzitter en voorzitter van de Grondwet Commissie

In het huidige parlementaire model stemmen Turkse burgers op het parlement, dat dan de taak krijgt om een regering te vormen. Een regering wordt gevormd door een parlementaire merderheid van minimum 276 stemmen. In het voorgestelde presidentiële systeem zullen burgers de macht krijgen om hun president rechtstreeks te verkiezen, waarna de president de macht krijgt om een regering samen te stellen. Volgens Mustafa Şentop,  het hoofd van het parlementaire grondwetscommissie, kunnen parlementsleden tot 2 januari 2017, bezwaar intekenen tegen het wetsontwerp.

Sabah