Zo’n 60 procent van de Turken maken zich zorgen om de klimaatveranderingen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van KONDA, een onderzoeks- en consultatiebureau gespecialiseerd in peilingen van de publieke opinie.

Het onderzoek heette “De perceptie van klimaatveranderingen in Turkije in 2019”. Het onderzoeksbureau interviewde 2745 mensen bij hen thuis, in 29 provincies.

Zowat de helft van de ondervraagden geeft aan de effecten van de klimaatverandering al te merken.

71 procent zegt dat er de voorbije jaren op wereldschaal meer natuurrampen, zoals overstromingen en droogte, voorkomen. De oorzaak van dat soort veranderingen ligt volgens hen bij de klimaatcrisis.

Anderzijds zegt 23 procent van de ondervraagden dat ze geen noemenswaardigde veranderingen zagen optreden in het weer de voorbije jaren. Het merendeel van de groep die zich geen zorgen maakt om de klimaatverandering en de effecten ervan niet ondervindt, geeft aan: “Ik maak me er geen zorgen over, want ik weet niet wat klimaatverandering is.”

Leo Barasi, expert in klimaatverandering, geeft zijn mening over het nieuwe onderzoek van KONDA. “Het is geen verrassing dat de meeste mensen in Turkije aangeven dat ze bezorgd zijn om de klimaatverandering. Het aantal mensen dat zich er veel zorgen om maakt, is drie keer groter dan het aantal dat zich er totaal niet om bekommert,” zegt Barasi.

“Ook vindt slechts 15 procent van de mensen dat lokale besturen voldoende actie ondernemen. Uit al deze zaken blijkt dat de klimaatverandering in de nabije toekomst hoog op de politieke agenda zal staan. In alle verkiezingscampagnes over de hele wereld is de klimaatcrisis momenteel het belangrijkste thema. Binnenkort zullen we dat ook in Turkije zien opduiken.”

“Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de mensen in Turkije de klimaatverandering en de effecten ervan aan den lijve ondervinden,” zegt Bekir Ağırdır, directeur van KONDA.

Turkije is één van de landen die het meest te lijden heeft onder de klimaatverandering en tot dusver is er nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Toch is het een belangrijke vooruitgang dat de bevolking zich bewust wordt van het probleem,” aldus nog Ağırdır.

Bron: Hürriyet

S.V.R. ✅