Turkije is een van de landen die het minst uitgeven per student, dat is te lezen in een rapport dat opgesteld is door de OESO. Het rapport zegt dat de openbare uitgaven van Turkije voor basis- en secundaire scholen onder het OESO-gemiddelde waren.

Turkije was ook onder het gemiddelde met uitgaven per universiteit volgens het rapport. Een van de opvallende vindingen in het rapport gaat over vrouwen tussen de leeftijden 15 en 29. Volgens de OESO werken noch studeren 43% van de vrouwen tussen die leeftijden, ver onder het OESO-gemiddelde van 17%.

Dramatisch

De verhouding van beroepsscholen steeg dramatisch tussen 2005 en 2014 en het aantal afgestudeerden van alle secundaire scholen steeg met 34% in diezelfde periode. Deze stijging is groter dan die in 2005, toen de stijging 17% bedroeg en in 2010 toen de stijging 22% bedroeg

Vrouwen in Turkije

Vrouwen in Turkije waren minder tewerkgesteld en verdienden minder dan mannen. De verhouding van vrouwen die afstudeerden van hoger onderwijs en werk hadden bedroeg 58% in 2015 terwijl dat bij de mannen 76% was. Het verschil van 18% in tewerkstelling is ongeveer 2 keer hoger dan het OESO-gemiddelde. Vrouwen die dezelfde onderwijs kregen als mannen, verdienden overigens maar 84% van wat de mannen verdienden.

Verdubbeling budget

Turkije verdubbelde haar jaarlijks budget voor hogere onderwijsinstellingen tussen 2008 en 2013. Het aantal studenten dat ingeschreven zijn in hogere onderwijsinstellingen steeg met 56% ten opzichte van vorige jaren en de uitgaven per student stegen met 32%. Ondanks de verhogingen bleven de jaarlijkse uitgaven per student in hogere onderwijsinstellingen echter onder het OESO-gemiddelde.

Hurriyet


(OESO): Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), werd in 1961 opgericht als uitvloeisel van het Marshall Plan. De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vgh3f38wycwi/organisatie_voor_economische