Het Turkse ministerie van Onderwijs van Turkije is van plan om zangers en moderne kunstenaars uit diverse gebieden, zoals muziek, schilderen en marmeren, in zijn nieuwe curriculumontwerp op te nemen. Het doel is scholieren kennis te laten met werk van beroemde Turkse kunstenaars.

In de lessen beeldende kunst klassen zullen studenten kunstwerken van Bedri Rahmi Eyuboglu, Burhan Doğançay, Turan Erol en İbrahim Çallı zien. Tijdens muzieklessen zullen studenten muziek van verschillende genres te horen krijgen, zoals pop, canto, Anatolische rock en arabeskmuziek.

Als onderdeel van de “beeldende kunstcultuur” lessen die zullen worden gegeven aan de tiendeklassers, zullen de scholieren vertrouwd worden gemaakt met de belangrijkste vertegenwoordigers van de traditionele Turkse kunst. Watermarmer- of Ebrukunstenaar Mustafa Esat Düzgünman, kalligraaf Necmettin Okyay, verlichtingskunstenaar Rikkat Kunt, miniatuurkunstenaars Matrakçı Nasuh, Nakkas Osman, Levni en Süheyl Ünver en tegelkunstenaars Hafız Mehmet Efendi en Faik Kirimli zullen worden geïntroduceerd.

Hedendaagse Turkse schilderkunst

Er zal onderwezen worden in het werk van kunstenaars die een tijdperk hebben gemarkeerd, waaronder ook hedendaagse Turkse schilderkunst. Naast Mihri Müşfik, die bekend staat als de eerste vrouwelijke kunstenaar die hedendaagse kunst in Turkije maakte, zal het curriculum ook de artistieke stijlen van Hale Asaf, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyuboglu, Zeki Faik Izer, Ferruh Basaga, Burhan Doğançay, Neşe Erdok, Turan Erol en Süleyman Saim Tekcan omvatten.

De werken van de schilders Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi Ziya Guran en Refik Epikman zullen ook te zien zijn in de klassen.

Kunstfotografie

Als onderdeel van de lessen kunstfotografie, wil het ministerie van Onderwijs studenten vertrouwd maken met instrumenten die gebruikt werden in de geschiedenis van kunstfotografie. Ara Güler, Şakir Eczacıbaşı, Sıtkı Fırat, Naciye Suman en Hannah Collins zullen hierbij worden behandeld.

Bovendien zal muziekcultuur ook opgenomen worden in het curriculum. De studenten zullen naar liedjes uit verschillende genres luisteren, zoals canto, Anatolische rock, Turkse popmuziek en arabeskmuziek. Zangers Barış Manço, Moğollar, Erkin Koray en Sezen Aksu zijn hierbij inbegrepen.

Het ministerie heeft het nieuwe concept voor het studieprogramma nu gedeeld en het zal naar verwachting ingevoerd worden in het komende schooljaar, in september 2017.

Online platform

Volgens het plan zal er ook een online platform geopend zijn tot 10 februari, waar het ontwerp kan worden bewerkt. Dit zal mensen in staat stellen om er aan bij te dragen en hun advies te geven, behalve voor de vakken religie en moraalleer. Na reacties, die verwacht worden van scholieren, docenten, ouders en onderwijsexperts zal een commissie van het ministerie van Onderwijs het curriculum opnieuw evalueren en voltooien voor 20 februari. Het proces zal dan vervolgd worden door het schrijven van nieuwe schoolboeken.

Hurriyet