De Turkse ministerie van onderwijs is van plan om gerenommeerde Turkse en islamitische wetenschappers in haar nieuwe curriculum op te nemen. Werken van islamitische wetenschappers zullen worden onderwezen tijdens Natuurkunde als aanvulling op het werk van wetenschappers zoals Newton, Einstein en Maxwell.

In de 9de klas, als onderdeel van een cursus over materie en de kenmerken daarvan, zullen de studenten worden onderwezen in de werken van al-Khazini en al-Biruni over dichtheid. Kracht en beweging zullen via de wetten van Newton onderwezen worden, terwijl inertie zal worden toegelicht met voorbeelden en werken van Avicenna.

In het 10de leerjaar, zullen de studenten worden geïnformeerd over het werk van Ismail al-Jazari in verband met hydrostatische balans. In dezelfde klas, zullen werken van al-Farabi’s in betrekking tot geluidsgolven worden behandeld. Bovendien zullen de akoestische eigenschappen in stukken van Mimar Sinan worden onderzocht. Ibn al-Haytham en Averroës werken over optische systemen zullen ook opgenomen worden.

Ismail al-Jazari

In klas 11 zullen de studenten leren over de wetenschappelijke aspecten van het kanon ontwikkeld door Mehmed de Veroveraar. Over het concept van momentum gaan leerkrachten de gedachten van Avicenna uitleggen. Mechanische systemen zoals hefbomen vallen dan weer onder de werken van al-Jazari en de broers Banu Musa.

Jaar 12 zal beschikken over de werken van Ali Qushji en Ulugh Beg over ruimte materiaal en hun bewegingen. Het ministerie deelde haar vernieuwde “ontwerp” leerplan, dat naar verwachting zal worden uitgevoerd voor het komende schooljaar vanaf september 2017.

Een online platform waarmee burgers suggesties kunnen geven over alle onderdelen van het curriculum, met uitzondering van religie en moraal, blijft op tot 10 februari. Nadat alle reacties van studenten, ouders en onderwijsexperts zijn ontvangen, zal een overeenkomstige commissie het ontwerp opnieuw evalueren en de besprekingen ten laatste afronden op 20 februari. Hierna zal het proces starten van het schrijven van nieuwe schoolboeken.

Sabah