Foto: Het kantoor van Alamos in Nederland

Het Canadese mijnbouwbedrijf Alamos Gold kondigde dinsdag aan dat het 1 miljard dollar van Turkije zou eisen na het vervallen van mijnbouwconcessies voor een controversieel project.

ISTANBUL – Het in Canada gevestigde mijnbouwbedrijf Alamos Gold kondigde dinsdag aan dat het meer dan 1 miljard dollar zou eisen van Turkije voor “onteigening en oneerlijke en onrechtvaardige behandeling” met betrekking tot een stopgezet goudwinningsproject.

In een verklaring dinsdag zei Alamos dat zijn in Nederland gevestigde kantoor een investeringsverdragsclaim tegen Turkije zou indienen over het controversiële Kirazli goudmijnproject.

Het project, gelegen in Mount Ida, ook bekend als Mount Kaz, stuitte in 2019 op verzet van zowel lokale bewoners als politici nadat grote delen van het bos waren gerooid bij de voorbereidingen voor de goudmijn.

Alamos verwierf in 2010 de rechten om het land te ontwikkelen en zei dat het sindsdien meer dan 250 miljoen dollar had geïnvesteerd voor het project, maar stopte de bouw nadat de Turkse regering de mijnbouwvergunningen van het bedrijf niet had verlengd.

“We zijn al meer dan 18 maanden stilgelegd op een manier die in Turkije zijn weerga niet kent, ondanks het feit dat we alle vergunningen hebben gekregen die nodig zijn om een mijn te bouwen en te exploiteren,” zei John A. McCluskey, president en CEO van Alamos Gold, dinsdag in een verklaring.

Foto: John A. McCluskey

Hij zei ook: “De Turkse regering heeft ons geen enkele aanwijzing gegeven dat het project zal hervat worden, noch wil ze met ons in zee gaan om te proberen de uitstaande licenties te vernieuwen.”

Sinds het project vastliep, zei Alamos dat het probeerde om geschillen met Turkse ambtenaren op te lossen, hoewel de inspanningen tevergeefs waren toen de bosbouwvergunning van het bedrijf eind vorig jaar afliep en het Ministerie van Land- en Bosbouw de mijnbouwvergunning van Alamos in maart introk.

Door deze besluiten zou Turkije volgens het bedrijf een half miljard dollar aan toekomstige economische voordelen mislopen.

Giftige chemische stof

Turkse burgers organiseerden in 2019 protesten tegen de Kirazli-mijn vanwege het geplande gebruik van cyanide, een giftige chemische stof die wordt gebruikt bij de goudwinning en die waterbronnen kan verontreinigen en grote schade aan het milieu kan toebrengen.

Dogu Biga Mining, een Turkse dochteronderneming van Alamos, kwam ook onder de loep te liggen nadat het bedrijf naar verluidt vier keer zoveel bomen had gerooid in het mijngebied dan de plannen aangaven.

In 2019 beweerde de Turkse liefdadigheidsinstelling voor bosbouw TEMA dat bijna 200.000 bomen werden gekapt op het projectterrein, in tegenstelling tot het eerder aangekondigde doel van Dogu Biga van 46.000 bomen.

In een interview met Reuters in 2019 zei McCluskey dat het bedrijf miljoenen dollars had uitgetrokken voor herbebossingsinspanningen, eraan toevoegend dat zorgen over milieuschade en mogelijke cyanidelekken werden gevoed door politiek gemotiveerde “verkeerde informatie”.

Milieuactivisten lopen bij het goudmijnterrein van het in Canada gevestigde Alamos Gold in een ontbost gebied in de noordwestelijke provincie Canakkale van Turkije, in de buurt van de stad Kirazli op 18 aug. 2019.

Vergunningen van Alamos

Ali Furkan Oguz, advocaat en voormalig hoofd van de Commissie voor milieu- en stadsrecht van de balie van Canakkale, zei dat de Kirazli-mijn een van de verschillende winningsprojecten in Mount Ida is en dat hij zich zou blijven inspannen om ervoor te zorgen dat de vergunningen van Alamos niet worden verlengd.

Oguz zei dat hij een strafrechtelijke klacht heeft ingediend bij het parket van Canakkale over de verwoeste bosgebieden in de berg Ida, die na twee jaar van juridische procedures nog moet worden afgehandeld.

“We verwachten dringend herstelwerkzaamheden in de regio waar bomen ten onrechte zijn gekapt en het natuurlijke landschap is vernietigd,” vertelde Oguz.

Hij voegde eraan toe: “Autoriteiten zouden geen milieueffectrapportages mogen goedkeuren voor projecten die de natuur vernietigen,” waarschuwend voor “onherstelbare schade.”

De Kirazli goudmijn zou oorspronkelijk ongeveer 100.000 ounces goud per jaar produceren over een periode van zes jaar.

Bron: Al-monitor