Foto: https://rightlog.in/2017/03/turkey-versus-netherlands/

Nederland en Turkije hebben in de afgelopen periode op verschillende niveaus gesprekken gevoerd. Deze gesprekken bieden echter vooralsnog geen zicht op normalisatie van de bilaterale betrekkingen. Dat meldt rijksoverheid.nl

Recente gesprekken

Minister Zijlstra: ‘De recente gesprekken boden een kans voor Turkije en Nederland om weer nader tot elkaar te komen, maar we zijn het niet eens geworden over de manier waarop normalisatie zou moeten plaatsvinden.’

Het kabinet heeft daarom besloten om de Nederlandse ambassadeur in Ankara, die al sinds maart 2017 geen toegang tot Turkije meer heeft, officieel terug te trekken. Zolang Nederland geen ambassadeur in Turkije heeft, zal Nederland ook geen toestemming verlenen voor het aantreden van een nieuwe Turkse ambassadeur in Nederland.