foto: NowThis

Een Indische man groef 40 dagen lang een waterput, nadat zijn dorp gelegen in het westelijke gedeelte van Maharashra, geconfronteerd werd met een droogte.

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=_0DN5Z-tJrM&feature=youtu.be

“Ik werd geridiculiseerd door mijn familie en naasten, maar ik was vastberaden”, Bapurao Tajne.

De vrouw van de man werd achter de tralies gezet nadat ze water was gaan halen bij een andere waterput die behoorde tot een andere groepering van het Indische kastenstelsel. De Dalits behoren tot één van de meest gediscrimineerde groeperingen in het traditionele kastensysteem van India.

Vier grote categorieën onderscheidden alle Indiërs in kasten, behalve de Dalits. Dalits staan helemaal onderaan de maatschappelijke ladder en mogen niet benaderd worden door leden van de kasten. Uit “angst voor besmetting” worden ze uitgesloten van het dorpsleven en mogen ze tempels niet betreden. Dalits aankijken of aanraken is voor kasteleden onaanvaardbaar, vandaar ook hun bijnaam de “onaanraakbaren”

Bapurao Tajne, een arbeider met een armzalige loon, spendeerde elke dag een extra zes uur werk, naast zijn vaste werk om een put te graven voor water. Na 40 dagen, ontdekte hij grondwater, hiermee verraste hij iedereen van zijn dorp.

Site

 


artikel: mashable.com

video: NowThis