Premier Charles Michel verwacht dat het “zeer moeilijk” wordt om met Turkije een akkoord te bereiken om de vluchtelingenstromen vanuit Turkije naar Griekenland aan te pakken. “Liever geen dan een slecht akkoord”, zo beklemtoonde Michel donderdag bij zijn aankomst op de Europese top in Brussel.

De Europese leiders beraden zich over een ontwerpakkoord met Turkije. Ankara is bereid alle migranten die illegaal aankomen in Griekenland terug te nemen, maar verwacht wel dat voor elke teruggestuurde Syrische vluchteling een andere Syriër vanuit Turkije legaal wordt hervestigd in Europa. Volgens Michel is het “niet zeker” dat het akkoord met Turkije er ook effectief zal komen.

“We moeten zeker zijn dat zo’n strategisch akkoord tot resultaten leidt, namelijk het stoppen van illegale en ongecontroleerde immigratie”, zo verklaarde de premier.

België wil “meer doen” om vluchtelingen te hervestigen, maar enkel als Turkije resultaten boekt in de strijd tegen de mensenhandel.

Visaliberalisering

Michel is bijvoorbeeld “zeer bezorgd over visaliberalisering” voor Turkse burgers die naar Europa willen reizen. De eerste minister wil dan ook “absolute zekerheid” dat er “geen politieke beslissing wordt genomen” en dat Turkije effectief aan de meer dan zeventig voorwaarden voldoet. Op dat vlak wacht de Turken nog “gigantisch veel werk”. In het ontwerpakkoord van Tusk wordt ook sterk gehamerd op de conditionaliteit.

Europa zal de opening van nieuwe hoofdstukken in de Turkse toetredingsonderhandelingen “voorbereiden” en Turkije moet alle criteria voor de opheffing van de visumplicht inlossen.

De streefdatum van eind juni is wel weerhouden.

Turkije moet zich bewijzen en wetgeving aanpassen

“Turkije moet in eerste instantie zijn wetgeving aanpassen en ervoor zorgen dat mensen asiel kunnen aanvragen.”

Oppositiepartij Vlaams Belang, dat donderdag samen met de Europese fractiegenoten actie voerde aan het Europees Parlement, vindt dan weer dat Michel het akkoord met Ankara moet verwerpen. “Wanneer Europa instemt met dit dictaat, beloont het de jarenlange Turkse chantagepolitiek én rolt het de rode loper uit voor 80 miljoen Turkse immigranten”, zo verwijst de partij naar de geplande visaliberalisering.

Bron: nieuwsblad.be