Parlement wil Turkse troepen in Libië

De Turkse regering is bezig met een wetsvoorstel dat de inzet van Turkse troepen in Libië zal mogelijk maken. De staatsomroep TRT liet weten dat het parlement de kwestie zal behandelen na de recesperiode.

De Turkse staatsomroep TRT heeft dinsdag gemeld dat de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) werkt aan een wetsvoorstel dat de weg zal vrijmaken voor de inzet van Turkse troepen in Libië.

Men verwacht dat het parlement het wetsvoorstel zal behandelen in de tweede week van januari.

De voorbereiding van een dergelijk wetsvoorstel werd volgens bronnen ook besproken tijdens een vergadering van het Centraal Uitvoerend Comité (MYK) van de AK-Partij.

Na de kabinetsvergadering van 24 december zei de presidentiële woordvoerder, İbrahim Kalın, dat ook het parlement werkt aan de voorbereiding van een dergelijk wetsvoorstel. Hij maakte echter geen details bekend. “Het zou niet goed zijn als ik iets zou zeggen over de context van het wetsvoorstel. Dit staat onder het gezag van het parlement,” haalde Kalın aan.

Het parlement ratificeerde op 21 december een motie over de goedkeuring van een memorandum van overeenstemming over veiligheid en militaire samenwerking met Libië. De kamer ging vervolgens voor 2 weken op reces. Het werk zal op 7 januari worden hervat.

Ankara sloot op 7 november 2 samenwerkingsovereenkomsten af met de regering in Tripoli (hoofdstad Libië). Een over militaire samenwerking en de andere over de zeegrenzen van de landen in het oostelijke Middellandse Zeegebied.

De overeenkomst belooft een wettelijke basis voor een substantiële samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. De samenwerking omvat onder meer het opzetten van defensiekantoren in elkaars land, gezamenlijke opleidingen, het toewijzen van lucht-, grond- en watervoertuigen, het houden van gezamenlijke militaire oefeningen en een collaboratie van de inlichtingendiensten.

De stap werd gezet omdat troepen van de in Tobroek gevestigde generaal, Khalifa Haftar, de aanvallen op de VN-erkende regering van Mustafa Fayez al-Sarraj, hebben geïntensiveerd.

President Recep Tayyip Erdoğan zei na de militaire samenwerkingsovereenkomst dat Ankara in de toekomst troepen zou kunnen sturen naar Libië als de VN-erkende Libische regering een dergelijke oproep zou doen.

Hurriyet
O.A.