President Recep Tayyip Erdoğan heeft gezegd dat hij zal terug keren naar de AK-partij indien het referendum een positieve uitkomst heeft en het nieuwe presidentieel systeem ingevoerd wordt. “Wanneer ‘JA’ de uitkomst is het van het referendum, zal ik de gelegenheid nemen om mij te registreren binnen de partij,” vertelde hij aan de pers na zijn thuiskomst van zijn officiële staatsbezoeken aan Bahrein, Saoedi Arabië en Qatar.

Als het referendum positief uitkomt, zal Turkije twee jaar de tijd hebben om de voorstellen om te zetten. Toen hem gevraagd werd of hij een plan klaar had voor de komende jaren, vertelde Erdoğan dat de overgang uitgevoerd zal worden op een gepaste wijze.

Gepaste manier

“Wij moeten de overgangsperiode op een gepaste manier voorbereiden. Bijvoorbeeld, één van de eerste stappen zal zijn, het lidmaatschap bij de partij herstellen. Wanneer het referendum positief is in haar uitkomst, zal de gelegenheid ontstaan voor ons om terug partijleden te worden. Er is dan geen hindernis meer die in de weg zal staan. De overgangsperiode wordt voorzien tot 2019 en het zal voordelig zijn voor ons land om spoedig alle voorbereidingen te treffen.”

“Wij maken enkel gebruik van ons democratisch recht op vrije meningsuiting”

Erdoğan ontkende dat het ‘NEE’ kamp onder druk stond in het voeren van hun campagne.

“Ik begrijp zeer moeilijk wat de problemen zijn. Zoiets zou zeker en vast niet mogen plaatsvinden. Elke avond worden de peilingen bekend gemaakt. Elke avond wordt er gedebatteerd. Er zullen uiteraard ‘JA’ en ‘NEE’ stemmers zijn. Het zou ernstig fout zijn om hun die de ‘JA’ verdedigen, in een blok neer te zetten tegen diegenen die ‘NEE’ stemmen als wijze van druk uit te oefenen. Natuurlijk zeggen wij ook wat we denken. Al is het Bahçeli, de premier of ikzelf. Wij maken enkel gebruik van ons democratisch recht op vrije meningsuiting. Dit recht is heilig voor ons en wij maken daar gebruik van, zowel op de pleinen als op de TV,” verklaarde hij.

“Het zou bovendien even fout zijn om ons eigen recht in te perken, omdat de “nee-zeggers” druk voelen. Van ons uitgaande is er geen intentie om druk op hun mening uit te oefenen. Echter, er is niets goed aan ‘NEE’ te stemmen en wij hebben ook het recht, net zoals hun, om dit te zeggen,” zei hij.

“Wie is aan de zijde van diegenen die ‘NEE’ zeggen?”

Erdoğan becommentarieerde ook het debat waar hij de “nee-zeggers” vergeleek met terroristen.

“Wij moeten ook kijken naar wie er ‘NEE’ zegt en wie ‘NEE’ ijvert voor zijn agenda. Wie is aan de zijde van diegenen die ‘NEE’ zeggen? Bijvoorbeeld, de PKK zegt ‘NEE’. De HDP-leden die ons parlement zijn binnengekomen met de steun van de PKK zeggen ‘NEE’. Is het mogelijk om de voor vermelde feiten tegen te spreken? Nee, dat zijn ze niet!” verklaarde hij omtrent zijn uitspraak.

Parlementaire immuniteiten

Erdoğan sprak ook over de opheffing van de parlementaire immuniteiten.

“Wat riep de HDP op de straten? ‘Hef de immuniteiten op’, riepen ze. Wij hebben de immuniteit van het hele parlement ingetrokken. Sommige leden zijn netjes naar de politie gegaan en op basis van het onderzoek hebben de rechters hun oordeel geveld. Anderen daarentegen zijn gevlucht. Wat is er gebeurd met deze die opgepakt zijn geweest? Sommigen wachten nog op hun proces. Dat zijn dan ook toevallig diegenen die ‘NEE’ roepen,” vertelde hij.

Hurriyet