Nu de verbinding tussen Istanbul en de grens van Bulgarije afgewerkt is, beginnen de werken om de verbinding door te trekken naar de hoofdstad van Bulgarije. De werken zullen aanvangen op 20 februari.

De minister van Transport Zeevaart en Communicatie, Ahmet Arslan, vertelde aan het staatspersagentschap ‘Anadolu Agency’ dat de treinen zullen rijden wanneer er een overeenkomst gesloten zal worden tussen de Turkse Spoorwegenmaatschappij en de Bulgaarse Spoorwegenmaatschappij.

De 292 kilometer lange verbinding is volledig hernieuwd nadat de werken begonnen in 2014. De reistijd tussen Istanbul en Sofia zal in de toekomst ongeveer 10 uur bedragen, verklaarde Arslan.

Extra wagons zullen toegevoegd worden aan de Istanbul-Sofia verbinding om zodanig meer verbindingen te creëren naar Bucharest en Belgrade.

Sabah