Kamer stelt harde eisen aan Turkije-deal

Brussel – De EU-top die donderdag van start gaat moet leiden tot afspraken met Turkije over het indammen van de vluchtelingenstroom. De druk om tot een akkoord te komen is immens, maar de Turkse eisen vallen slecht bij veel landen. De Tweede Kamer gunt Rutte weinig speelruimte.

Minister-President Rutte moet vandaag en morgen met de rem erop onderhandelen met zijn Europese collega’s en de Turkse premier Davutoglu. De Tweede Kamer stuurt hem naar Brussel met de uitdrukkelijke opdracht niet te marchanderen met de criteria voor visumvrij reizen en het EU-lidmaatschap.

Vluchtelingendeal

DONDERDAG BEGINT DE EU-TOP DIE MOET LEIDEN TOT AFSPRAKEN MET TURKIJE OVER HET INDAMMEN VAN DE VLUCHTELINGENSTROOM. DE DRUK OM TOT EEN AKKOORD TE KOMEN IS IMMENS, MAAR DE TURKSE EISEN VALLEN SLECHT BIJ VEEL LANDEN.

Ook eist de Kamer dat vluchtelingen vanuit Griekenland pas mogen worden teruggestuurd naar Turkije als dat land voldoet aan ‘alle materiële criteria’ van het VN-Vluchtelingenverdrag. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot werk, onderwijs en sociale zekerheid. Een motie van GroenLinks-leider Jesse Klaver kreeg gisteren steun van coalitiepartijen VVD en PvdA.

Versoepeling visum

In ruil voor het terugnemen van migranten vraagt Turkije om visumvrij reizen voor zijn burgers in de Europese Unie en om versnelling van onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU.

De zorgen over een eventueel EU-lidmaatschap zijn ongegrond, beweerde Rutte in de Kamer. ‘Ik ben waarschijnlijk de enige die nog in actieve politieke dienst is als we Turkse toetreding gaan meemaken. U bent dan allemaal allang met pensioen.’ Ook ‘visumliberalisatie’, iets wat volgens het principeakkoord eind juni al rond zou moeten zijn, is ‘een enorme opgave’. Turkije heeft tot nu toe 19 van de 72 Europese criteria vervuld. Niet de EU, maar de Turken zijn aan zet, benadrukte Rutte. De rol van de EU: ‘Wij moeten ervoor oppassen dat wij niet de vertraging zijn.’