Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de Europese Unie vóór de zomer akkoord zal gaan met de afschaffing van de visumplicht voor Turken.

Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, heeft aangegeven dat het Europees Parlement pas overweegt dit onderwerp op de agenda te plaatsen wanneer Turkije aan alle gestelde voorwaarden voldoet.

Schulz maakte deze opmerkingen tijdens een interview met de Duitse zender Deutschlandfunk. Hij benadrukte dat een eerdere beslissing om de visumplicht op te heffen ‘absoluut niet aan de orde’ is.

De afgelopen week heeft de Europese Commissie voorgesteld om Turkse burgers met een biometrisch paspoort visumvrije toegang tot de EU te verlenen, op voorwaarde dat Turkije tegen het einde van juni ook aan de laatste vijf van de 72 gestelde voorwaarden voldoet.

Er is echter ophef ontstaan vanwege enkele nog openstaande kwesties. Zo weigert Turkije zijn antiterrorismewetten aan te passen, terwijl dit een van de resterende voorwaarden is.

Kunnen Turken reizen zonder visumplicht?

Bovendien claimt het land zijn belofte in te trekken om migranten uit Griekenland terug te nemen.

Het EU-Turkije akkoord werd in maart 2016 ondertekend als reactie op het toenemende aantal onregelmatige migranten en vluchtelingen dat de EU via Turkije binnenkwam na de burgeroorlog in Syrië.

Beide partijen stemden ermee in om de ontvangstomstandigheden voor vluchtelingen in Turkije te verbeteren en veilige en legale kanalen naar Europa te openen voor Syrische vluchtelingen.

Onder het akkoord stemde Turkije ermee in om alle onregelmatige migranten en vluchtelingen die na 20 maart 2016 vanuit Turkije in Griekenland aankwamen, terug te nemen.

In ruil daarvoor stemde de EU ermee in financiële steun te bieden aan Turkije om de opvang van vluchtelingen in Turkije te ondersteunen, evenals het versnellen van het toetredingsproces van Turkije tot de EU en het verlenen van visumliberalisering voor Turkse burgers die naar de EU reizen.

In een op 19 mei 2021 aangenomen rapport benadrukten Europarlementariërs de belangrijke rol van Turkije als gastland voor bijna vier miljoen vluchtelingen, waarbij ze opmerkten dat de uitdagingen bij het aanpakken van deze crisis zijn toegenomen als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Ze veroordeelden echter het gebruik van migratiedruk als een politiek drukmiddel, nadat er meldingen waren dat de autoriteiten van het land migranten en asielzoekers met misleidende informatie zouden hebben aangemoedigd om via Griekenland de landroute naar Europa te nemen.

Bron: Nederlandse media