De hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, legt verklaringen af over het plan voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een evenement ter gelegenheid van de 41e verjaardag van de Iraanse revolutie in Teheran, Iran op 5 februari 2020.

De Turkse gemeenschap in Iran heeft de staatsomroep Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) op de vingers getikt wegens belediging van de Turkse dichter Fuzuli in een educatieve uitzending.

Door de pandemie van het coronavirus is het onderwijs in Iran, zoals in vele delen van de wereld, op afstand doorgegaan, met name via educatieve uitzendingen op de IRIB.

De les van een leraar die literatuur doceert als onderdeel van de universitaire voorbereidingslessen op 25 april op de Iraanse staatstelevisie over Fuzuli heeft reacties uitgelokt bij de Turken in het land.

Tijdens de les zei de docent: “Fuzuli heeft zijn pseudoniem (Fuzuli, wat nieuwsgierig betekent in het Perzisch) niet voor niets aangenomen. Hij snuffelde in het werk van de Perzische dichter Saib Tabrizi, en wat Saib schreef, nam Fuzuli over als zijn eigen poëzie op de ‘Turkse Divan’.”

Een portret van Fuzuli door Azim Azimzade, tentoongesteld in het Nationaal Kunstmuseum van Azerbeidzjan.

Hoewel bekend is dat Saib Tabrizi ongeveer 40 jaar na Fuzuli werd geboren, leidde het gebruik van dergelijke uitspraken over Fuzuli door de Iraanse leraar tot reacties.

Mehmet Rıza Heyet, een Iraanse academicus aan de Faculteit Taal, Geschiedenis en Geografie van de Universiteit van Ankara, reageerde op het gebruik van beledigende woorden tegen Fuzuli en zei dat dergelijk onverantwoordelijk gedrag de eenheid van het land negatief beïnvloedt.

Een dag na het incident bracht de Iraanse staatstelevisie een verontschuldigingsbericht over de kwestie uit, maar het was niet genoeg om de bovengenoemde reacties te verlichten.

Turkse bestuurders

Met de kwestie nog vers in het geheugen, werd een dag later in het lesprogramma van de lagere school, gepubliceerd op de staatstelevisie, gevraagd: “Wat zijn de kenmerken van de Turkse bestuurders in het verleden?” Het juiste antwoord was de uitdrukking: “Bedoeïenen die door de woestijn zwerven”.

Heyet vertelde Anadolu Agency (AA) over de kwestie: “Het beledigen van Turken via staatsinstellingen of mediakanalen schaadt de eenheid van het land.”

Verwijzend naar het belang van Fuzuli in de ogen van de Turken in Iran, zei hij dat in het midden van de 19e eeuw, toen de drukkerij in het land werd opgericht, Fuzuli’s “Turkse Divan” en “Leyla en Mecnun” in korte tijd 14 keer werden gepubliceerd in de drukkerij van Tabriz.

Een uitzicht toont het verkeer op de Azadi-straat in de Iraanse hoofdstad Teheran, 20 april 2021. (AFP)

Verwijzend naar het lage alfabetiseringsniveau in die jaren, verklaarde Heyet dat de wijdverspreide publicatie van Fuzuli’s boeken in die tijd het belang aantoonde dat de bevolking van de regio’s waar Turken in Iran in de meerderheid waren, hechtte aan de Turkse dichter.

“Fuzuli is een Turkse dichter die zeer gewaardeerd wordt in de Iraans-Azerbeidzjaanse regio. Net zoals Ali Şir Nevai in de 16e eeuw beroemd werd onder de Oost-Turken, werd Fuzuli beroemd onder de West-Turken.

Fuzuli heeft werken geschreven in het Arabisch, Perzisch en Turks. Zijn krachtigste werken zijn in het Turks. Voordat het moderne onderwijs werd ingevoerd, werden de werken van Fuzuli in Turkse steden als Tabriz als leerboek gelezen. Tot de revolutie van 1979 was Fuzuli’s ‘Turkse Divan’ in bijna alle huizen in Turkse streken in Iran te vinden,” vervolgde Heyet.

Belediging van Turken: Een patroon

De academicus verklaarde dat het Iraanse regime systematisch Turken beledigt op basis van Perzisch nationalisme:

“In Iran wordt het prestige van de Turken in het land door de staatsorganen onder vuur genomen. Op deze manier wordt een systematische assimilatie-activiteit uitgevoerd. Zo wordt de Perzisering van de samenleving nagestreefd.”

Heyet verklaarde dat Iran in de door de staat gepubliceerde schoolboeken in de afgelopen 1000 jaar altijd de nadruk heeft gelegd op de uitdrukkingen “slaafse Turken”, “vreemde Turken” en “wilde Turken”.

“Het beleid van assimilatie in Iran wordt op verschillende manieren behandeld in staatszenders, film- en kinderprogramma’s en kranten. Omdat Turken 1000 jaar lang de scepter zwaaiden over de staat in Iran, wordt de grootste druk (van assimilatie) uitgeoefend op de Turken.

Zij beledigen voortdurend de Turkssprekende bevolking om hun prestige te doen wankelen. In zekere zin willen zij de mensen dwingen om alleen Perzisch te gebruiken, dat de dominante en prestigieuze taal is. Het beledigen van Fuzuli maakt ook deel uit van deze keten.”

De aandacht vestigend op de timing van het beledigende incident, verklaarde Heyet dat het incident in kwestie mogelijk is gemaakt om de sfeer van de presidentsverkiezingen die in juni zullen worden gehouden te verhitten en de mensen naar de stembus te lokken.

Hij zei: “De presidentsverkiezingen staan voor de deur. De grootste zorg van de Iraanse regering is het lage opkomstpercentage. Er kunnen social engineering-plannen worden gemaakt om de verkiezingssfeer te verergeren en de opkomst via deze methode te verhogen. (Als gevolg van dit beledigende incident) zullen de Turkse kiezers in Iran naar de stembus komen, terwijl een Turkse kandidaat onder de hervormingsgezinden de hervormingsgezinden zal verzwakken en de conservatieven zal versterken.”

Herhalend dat het standbeeld van Ferdowsi op sommige pleinen werd opgericht met de opkomst van Perzisch nationalisme in het bestuur na een periode van revolutie in Iran, zei Heyet: “In de regio’s waar Turken de meerderheid vormen, verzette het volk zich destijds tegen deze praktijk en eiste dat het standbeeld van Fuzuli in plaats van Ferdowsi zou worden opgericht.”

De Iraanse Qashqai Turk-dichter Ayvazullah Seferikeşkülli zei ook dat de beledigingen aan het adres van Fuzuli een soort racisme zijn dat erop gericht is Perzen als superieur te benadrukken.

Verwijzend naar Fuzuli’s gedichten en zijn waarde in de ogen van Iraanse Turken, zei Seferikeşkülli: “Fuzuli is een zeer belangrijke en waardevolle dichter voor Iraanse Turken en onderzoekers met zijn gedichten die wijsheid bevatten. Achter de belediging van onze overleveringsdichter Fuzuli op de Iraanse staatstelevisie schuilt een soort racisme dat erop gericht is de Perzen als superieur voor te stellen. Deze benadering is nooit aanvaardbaar”.

Het is niet de eerste keer dat de Iraanse regering zich bezighoudt met beledigende activiteiten tegen Turken. In veel steden werd gedemonstreerd nadat op 12 mei 2006 de karikatuur “Turken worden vergeleken met kakkerlakken” was gepubliceerd in de krant “Iran”, die bekend staat om zijn nauwe banden met de regering. Tientallen mensen werden aangehouden bij de incidenten die volgden, waarbij de politie moest ingrijpen.

Op 6 nov. 2015 zorgde op de Iraanse staatstelevisie een scène over een Turkse jongen die zijn tanden poetste met een wc-borstel en nare luchtjes verspreidde in het kinderprogramma “Fetile” ook voor kritiek in het land.

In het artikel met de titel “Irani Ma” (“Ons Iran”) in de krant Tarheno, gepubliceerd door het Iraanse ministerie van Cultuur en Islamitische Leiding op 20 juli 2016, werd een tekst met beledigingen tegen Turken opgenomen in Ferdowsi’s “Shahnameh”.

In het artikel met de titel “Vezirani Kardani Iran” op pagina 94 van het geschiedenisboek dat door het ministerie van Nationaal Onderwijs is gepubliceerd en nog steeds in de vijfde klas wordt onderwezen, worden de Turkse heersers uit het verleden vergeleken met de “bedoeïenen die in de woestijn ronddwalen” en die niet in staat zijn het land te besturen.

Bron: Sabah