1. Turkije aanvaardt dat vanaf 20 maart alle nieuwe economische migranten op de Griekse eilanden teruggestuurd worden. Elke migrant kan een asielaanvraag indienen en kan in beroep gaan als zijn aanvraag afgewezen wordt.Turkije zal de teruggestuurde migranten volgens de internationale normen behandelen.

  2. Voor elke Syriër die vanop de Griekse eilanden naar Turkije teruggestuurd wordt, zal een Syriër uit een vluchtelingenkamp in Turkije hervestigdworden in de EU. Maar op basis van vroegere akkoorden onder de EU-lidstaten zijn hiervoor nog 72.000 plaatsen beschikbaar.

  3. Als het aantal migranten dat de Egeïsche Zee oversteekt substantieel gedaald is, zullen EU- lidstaten op vrijwillige basis met Turkije een nieuw programma voor hervestiging van Syriërs in de EU afspreken.

  4. Het proces om Turken zonder visum naar de EU te laten reizen, wordt versneld en kan al uiterlijk eind juni ingaan. Maar dan moet Turkije tegen april alle 72 criteria vervullen.

  5. De besteding van de afgesproken 3 miljard euro om de leefomstandigheden van Syriërs in Turkse kampen te verbeteren, wordt versneld. Pas als blijkt dat dit programma werkt, komt een tweede tranche van 3 miljard vrij voor eind 2018.

  6. Nog dit voorjaar wordt het hoofdstuk over begroting geopend in het kader van de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Maar de hoofdstukken die Cyprus tegenhoudt, blijven dicht zolang Turkije zijn havens niet openstelt voor Cypriotische schepen. (bar)

Bron: De Standaard