Patriarch Maşalyan

Armeens leed als politiek instrument tegen Turkije is onethisch

Een omstreden wetsvoorstel over de tragische gebeurtenissen van 1915, dat onlangs door de Amerikaanse Senaat werd goedgekeurd, heeft woede opgewekt bij de leider van de Armeense gemeenschap in Turkije.

Patriarch Sahak Maşalyan, het vers verkozen hoofd van de Armeens-Orthodoxe Kerk, zei in een interview met Sabah dat de Armeense kwestie wordt gebruikt als instrument om Turkije onder druk te zetten. Maşalyan haalde aan dat deze tactiek een gevoel van uitbuiting creëert onder de gemeenschap en niet als ethisch kan worden beschouwd.

 “Het is voor ons, de Armenen in Turkije, bedroevend dat de pijn van onze mensen wordt gebruikt als instrument om strategische, economische en politieke druk uit te oefenen op andere landen. Deze praktijken zijn in onze ogen ongepast en zwaar beledigend voor onze voorouders,” zei de patriarch.

“Dit heeft een politieke dimensie. Ik ben geen politicus dus het is de taak van politici om dit te definiëren. Als Armeense gemeenschap zijn wij in Turkije geïntegreerd. We hebben een eenheid gevormd met dit land. We hebben een leven opgebouwd in harmonie met alle elementen van dit land. We zijn door herdenking vergeten wat er honderd jaar geleden is gebeurd. Dit is een keuze van de Armeense gemeenschap van Istanbul. Wij hebben ervoor gekozen om in dit land te leven en dat is iets dat ons onderscheidt van de Armenen in Armenië en de diaspora. We hebben het trauma van 1915 meegemaakt en op de een of andere manier verwerkt tijdens ons verblijf in dit land. Politieke kwesties die uit de Armeense bevolking van Turkije voortkomen, hebben onvermijdelijk ook gevolgen voor ons. Het uitlokken van dergelijke zaken binnen Turkije resulteert dan ook in haatuitingen,” voegde hij toe.

 

Tientallen jaren van etnische en religieuze onenigheid mondden uit in de gebeurtenissen van 1915, toen enkele Armeense groepen in Oost-Anatolië zich aan de kant van binnenvallende Russen schaarden en in opstand kwamen tegen de Ottomaanse troepen. Een daaropvolgende verhuizing van Armeniërs, in opdracht van de toenmalige Ottomaanse regering, zou ook talrijke slachtoffers hebben gemaakt.

Historici die zich achter de Armeense beweringen scharen, stellen dat er in deze periode zo’n anderhalf miljoen Armenen zijn gesneuveld. Turkse historici zeggen dat dit aantal sterk is opgeblazen en beweren dat Armeense opstandelingen meer dan 500.000 moslims hebben vermoord.

Sabah
O.A.