Griekenland blijft Egeïsche eilanden bewapenen

Griekenland blijft eilanden in de oostelijke Egeïsche Zee militariseren, hetgeen in strijd is met zowel het Verdrag van Lausanne van 1923 als het Verdrag van Parijs van 1947.

Ondanks internationale overeenkomsten en verdragen blijft Griekenland onvermurwbaar vasthouden aan het stationeren van zijn strijdkrachten op de eilanden in het oostelijk deel van de Egeïsche Zee, met name de Dodekanesos en kleine nabijgelegen eilandjes, waaronder eilanden en eilandjes zeer dicht bij de westkust van Turkije, vaak op zichtafstand van de kust.

Volgens artikel 13 van het Verdrag van Lausanne, dat in 1923 na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd ondertekend:

“Met het oog op de handhaving van de vrede verbindt de Griekse regering zich ertoe op de eilanden Mytilene, Chios, Samos en Nikaria de volgende beperkingen in acht te nemen: (I) Op de genoemde eilanden zullen geen marinebasis en geen fortificaties worden opgericht.”

De Dodekanesos werden aan Italië overgedragen bij het Verdrag van Ouchy, dat na de Turks-Italiaanse oorlog van 1912 werd ondertekend, en bleven onder Italiaanse soevereiniteit tot het Verdrag van Parijs van 1947.

Toen Italië in de Tweede Wereldoorlog de kant van de verslagen landen koos, werd op 10 februari 1947 het Verdrag van Parijs met de geallieerde landen ondertekend en werden deze eilanden aan Griekenland afgestaan.

In het verdrag werd bepaald dat de Dodekanesos en de kleine nabijgelegen eilandjes niet zouden worden gemilitariseerd.

“Deze eilanden zullen gedemilitariseerd zijn en blijven,” aldus het verdrag.

Ondanks zijn numerieke naam omvat de Dodekanesos niet slechts 12 eilanden, maar in feite meer dan 20 eilanden, eilandjes en rotsen.

Talrijke bezwaren

Griekenland heeft zijn strijdkrachten sinds het begin van de jaren zestig op de eilanden in de Egeïsche Zee gestationeerd, ondanks talrijke bezwaren van Turkije en zijn verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten.

Door deze redenering aan te voeren om een discussie over de militarisering van de eilanden in het ICJ te blokkeren, aanvaardde Griekenland impliciet dat het zijn verdragsverplichtingen had geschonden.

Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu herhaalde dinsdag de oproep van Ankara en zei dat Griekenland de status van de eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee heeft geschonden. Hij drong er bij Athene op aan de eilanden te demilitariseren en voegde eraan toe: “anders zal een soevereiniteitsdebat beginnen.”

Athene heeft echter hardnekkig geweigerd zijn bewapeningsbeleid van de Egeïsche eilanden stop te zetten, hetgeen in strijd is met zijn internationale verplichtingen.

In een toespraak onderstreepte de Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias zelfs dat Griekenland de militarisering van deze eilanden beschouwt als onderdeel van zijn “recht op zelfverdediging”.

Bron: Sabah