De laatste statistieken die zijn aangekondigd, kort voor de Wereldbevolkingsdag dat plaatsvindt op 11 juli, tonen aan dat de gemiddelde leeftijd waarop Turkse vrouwen bevallen ongeveer 28 jaar is en dat gezinnen een voorkeur hebben voor 2 of 3 kinderen.

De cijfers van het Turks Instituut voor de Statistiek (TurkStat), die vrijdag werden vrijgegeven, focussen zich dit jaar op het thema familieplanning.

60 procent van de huishoudens

Uit gegevens van 2016 blijkt dat In Turkije meer dan 60 procent van de huishoudens, die bestaan uit een nucleair gezin, ten minste 1 kind hebben.

Volgens cijfers van Turkstat was de gemiddelde  leeftijd waarop Turkse vrouwen bevielen in 2016, 28.1 jaar. In 2015 was dit 28 jaar.

Stijging van de leeftijd

Bijhorende grafieken van het onderzoek tonen sinds 2001 een stijging aan van de leeftijd waarop de gemiddelde Turkse vrouw haar eerste kind krijgt. Dit wijst duidelijk op een shift in de manier waarop de Turkse gezinnen hun familie plannen.

Hogere tewerkstelling

Hoewel Turkstat geen exacte reden heeft gegeven voor dit gebeuren, is het wellicht te wijten aan de hogere tewerkstelling bij vrouwen en aan verbeteringen in de materniteitszorg.

Het onderzoek nam ook een controversieel debat onder de loep, namelijk hoeveel kinderen een Turks gezin zou moeten hebben.

Minimum twee kinderen

Het Turks Statistisch Instituut deelt mee dat 32 procent van de geïnterviewde het liefst 2 kinderen zou willen. Dit onder degelijke condities uieraard. Het aantal participanten dat 3 kinderen verkiest bedraagt eveneens 32 procent.

Daar het gewenste aantal kinderen werd onderzocht op basis van geslacht, zijn het voornamelijk vrouwen die opteren voor 2 kinderen. 31 procent van de vrouwelijke correspondenten meer bepaald.  31.6 procent van de mannelijke deelnemers heeft liever 3 kinderen.

Vergrijzende bevolking

Oog in oog met een vergrijzende bevolking, tracht de Turkse overheid haar koppels te stimuleren om meer kinderen te nemen.

Minstens drie kinderen

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan verdedigt deze zaak en raadt alle koppels aan een gezin  op te bouwen met minstens 3 kinderen. “Sterke gezinnen leiden tot sterke naties” waren zijn woorden.