Het Turkse schip Yavuz

Het Europese blok beschuldigt Turkije ervan de spanningen te laten escaleren na vaststelling van exploraties in de buurt van Cyprus. Ze roept Turkije hierbij op om terughoudendheid te tonen en de gasboringen op te schorten.

Eerder deze week heeft de EU een nieuwe aanval richting Turkije gelanceerd in een aanslepend conflict over gasboringen in Cypriotische wateren.

Het is niet de eerste keer dat de EU Turkije aanspoort om haar zoektocht naar nieuwe energiebronnen in de buurt van het eiland te stoppen, volgens de Unie vormen deze expedities een inbreuk op de exclusieve economische zone van EU-lid Cyprus.

Eerder dit jaar heeft de EU al twee Turkse burgers, die betrokken zijn bij deze exploraties, de toegang ontzegt. Tegelijkertijd werden de fondsen van beide personen bevroren.

“We betreuren het dat Turkije nog niet heeft geantwoord op de herhaaldelijke vragen van de EU om dergelijke activiteiten stop te zetten en herhalen onze oproep aan Turkije om terughoudendheid te tonen, dergelijke acties in de toekomst niet meer te ondernemen, en de soevereiniteit en soevereine rechten van Cyprus te respecteren”, zo luidde een gezamenlijk statement van de 27 Ministers van Buitenlandse Zaken.

Diezelfde Ministers waren op hetzelfde moment positief over het engagement van Cyprus om gesprekken te starten omtrent het dispuut, maar ze benadrukten hierbij “dat de recente escalerende acties die Turkije heeft ondernomen helaas andere signalen de wereld insturen.”

Het Turkse schip Yavuz is sinds eind vorige maand begonnen met proefboringen in de buurt van Cyprus en volgens de Turkse Minister van Energie, Fatih Donmez, zullen deze exploraties niet stoppen, integendeel. “Turkije zal haar boringen en seismische activiteiten in het oosten van de Middellandse Zee onophoudelijk voortzetten” zo verklaarde de Minister aan Anadolu Agency eerder deze week.

Recentelijk zijn er grote gasvoorraden gevonden in de zeebodem van de oostelijke Mediterranee, tevens een gebied dat zowel door Turkije als Cyprus geclaimd wordt. Als gevolg benadrukt Turkije dat de boringen naar gas en olie in overeenkomst zijn met het internationaal recht en dat haar niet-erkende partner Noord-Cyprus recht heeft op een deel van de opbrengsten.

Middle East Online

O.A.