links: Durmuş Yıldırım, rechts: Kemal Ergün

De Turkse gemeenschap in Europa maakt zich zorgen over de groeiende dreiging van islamofobie en ‘Turkofobie’ in westerse landen. Ze roept Europese landen op om maatregelen tegen haatmisdrijven te strenger te maken.

Kemal Ergün, hoofd van de in Keulen gevestigde Islamitische Gemeenschapsvisie (IGMG), meldt dat er alleen al in 2020, 122 aanslagen op moskeeën in Duitsland zijn gepleegd.

Het afgelopen jaar werd vooral gekenmerkt door het stijgende aantal dreig- en beledigende brieven aan moslims. In totaal, in de periode tussen 2014 en 2020, zijn er in Duitsland meer dan 700 aanvallen op moskeeën geregistreerd.

“Sommige moskeeën worden herhaaldelijk aangevallen. De ernst van de aanslagen varieert: in sommige gevallen gaat het over brandstichting, terwijl in andere gevallen de muren van de moskeeën worden gebruikt om beledigingen en dreigementen op te schrijven”, vertelde Ergün.

Foto: Een kind en een man voetballen samen naast een monument dat de 9 slachtoffers van de Islamofobe aanslag in Hanau herdenkt. Frankfurt am Main, Duitsland, Juni 2020.

Volgens de vertegenwoordiger staat de stijging van Islamofoob geweld in verband met de terroristische aanslagen gepleegd over heel Europa.

“Helaas versterken extreemrechtse groeperingen hun islamofobe standpunten meer en meer, ze maken misbruik van het negatieve politieke klimaat dat gecreëerd wordt door terroristische aanslagen die zogenaamd in naam van de islam worden gepleegd. Degenen die het meest getroffen worden door deze veranderende houding zijn, individueel gezien moslimvrouwen en, institutioneel gezien, moskeeën”, vervolgt hij.

Islamofobe misdrijven

Sinds 2017 worden islamofobe misdrijven apart gecategoriseerd in Duitsland. In 2018 waren er 910 incidenten, waaronder 48 aanvallen op moskeeën, een verhoging vergeleken met 2017, toen was er sprake van 1.095 misdaden.

In 2019 daarentegen waren er 871 aanvallen gericht tegen de moslimgemeenschap in Duitsland. Wat neerkomt op een aanval op een moskee, Islaminstelling of een religieuze vertegenwoordiger om de dag. Meer dan 90% van deze aanslagen werd toegeschreven aan politiek gemotiveerde misdaden van extreemrechts.

“Tot nu toe zijn we er getuige van geweest dat de veiligheidstroepen gedetailleerd onderzoek uitvoeren naar de desbetreffende aanvallen. Helaas gaat elke aanvaller die niet gepakt wordt vrijuit, en blijft zo een maatschappelijke dreiging. Een delinquent die eerder het raam van een moskee heeft gebroken en om een of andere manier al maanden vrij uit is gegaan, kan mogelijk nog meer geweld plegen. Hij of zij heeft immers bij de eerste aanval al een psychologische drempel overschreden”, aldus Ergün.

Grootste moslimbevolking

Na Frankrijk woont de grootste moslimbevolking vandaag de dag in Duitsland, bovendien zijn er van de bijna 4,7 miljoen moslims in het land minstens 3 miljoen van Turkse afkomst.

Durmuş Yıldırım, hoofd van de Turkse Islamitische Unie van Europa (ATIB), wijst erop dat racisten, sinds de komst van Turkse arbeiders in Duitsland, aan populariteit winnen door hun islamofobe houding, tot het punt dat zij in de Bondsdag vertegenwoordigd zijn.

“Het feit dat er bijna elke dag een aanval is op een moskee en dat het racisme tegen moslimmigranten toeneemt, baart ons zorgen. Ik wil ook zeggen dat wij het gebruik van moslimmigranten als verkiezingsinstrument niet goedkeuren en veroordelen,” onderstreepte hij.

Het hoofd van ATIB verklaarde dat vooral in 2020, na de onthulling van een neonazistische extreemrechtse groep politieagenten binnen de Duitse politie, de kritiek op de Duitse staat voor het niet beschermen van moslims terecht is gebleken.

Deze racistische agenten richtten zich bewust op leden van de Turkse gemeenschap en andere minderheden. Volgens een studie over racisme en politiegeweld in Duitsland noemden de desbetreffende agenten deze voorvallen “jagen op Turken.”

Politie: “We houden ons actief bezig met een Turkenjacht”

Uit dit onderzoek, geleid door professor Tobias Singelnstein van de Ruhr-Universiteit in Bochum, is gebleken dat er een structureel probleem is bij de Duitse politie, met meldingen van racistische, islamofobe en antisemitische beledigingen die bevestigd zijn door getuigenissen van slachtoffers en politieagenten.

“Sommige agenten gaan opzettelijk op zoek naar Turken”, vertelde een van de agenten die in het kader van het onderzoek werd geïnterviewd.

De man voegde eraan toe dat zij slachtoffers opzoeken, viseren en bestraffen voor de kleinste fouten, zoals het niet gebruiken van signalisatie. Bovendien provoceren ze hun slachtoffers om reacties en geweld tegen de politie uit te lokken.

“Terwijl sommige populistische politici haat blijven zaaien tegen moslims en vreemdelingen is ook het discriminerende beleid tegen migranten hervat,” Verteld Yıldırım.

Hierbij benadrukt hij dat de veiligheid van moskeeën en moslims in het Westen de verantwoordelijkheid is van de westerse autoriteiten. In zijn ogen maken Turken en moslims nu deel uit van Europa en zijn ze vastbesloten om zij aan zij met westerlingen samen te leven.

“Dit is ook ons thuisland, we moeten dus samenleven en iedereen moet zijn steentje bijdragen om dit mogelijk te maken,” zegt hij.

Het tolerante politieke klimaat onder het mom van de vrijheid van meningsuiting heeft ertoe bijgedragen dat extreemrechtse sympathisanten met gewelddadige neigingen hun steun hebben uitgebreid.

Volgens Bilgi hebben de verslechterde economische omstandigheden tijdens de pandemie niet alleen geleid tot een toename van het aantal vluchtelingen en migranten, maar ook tot islamofobie in verschillende Europese landen.

Zo zijn niet alleen Duitse moslims slachtoffer van deze tendens maar worden ook Franse Moslims vaker het doelwit van bedreigingen en aanslagen. Zo ligt de door Emmanuel Macron geleide regering onder vuur voor het beleid dat ze tegen Franse moslims voert.

Sabah

O.A.