Foto: Aanhangers van Grijze Wolven

Het Europees Parlement heeft de Europese Unie opgeroepen de Grijze Wolven, een Turkse rechtse organisatie, toe te voegen aan haar lijst van terroristische organisaties.

In het verslag dat is opgesteld door Nacho Sanchez Amor, de rapporteur van het Europees Parlement over Turkije, uit het EU-parlement zijn bezorgdheid over groepering, die zich volgens het Parlement op zorgwekkende wijze uitbreidt, niet alleen in Turkije, maar ook in EU-landen.

In het verslag wordt erop gewezen dat de groep banden heeft met de Nationalistische Bewegingpartij (MHP), de alliantiepartner van de regering, en wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen om de activiteiten van de groep in de EU te verbieden.

De Grijze Wolven “vormen een bedreiging voor alle groepen die zij als hun tegenstander beschouwen, voornamelijk Koerden, Armeniërs en mensen van Griekse afkomst”, aldus het eenzijdig EU-rapport, dat eraan toevoegde dat de activiteiten van de groep nauwlettend in het oog moeten worden gehouden.

De Grijze Wolven worden beschouwd als de vleugel van de MHP en hebben in de jaren zeventig en tachtig ophef veroorzaakt in de straten van Turkije, toen hun leden vaak in botsing kwamen met politieke tegenstanders.

Ideologie ‘Grijze Wolven’

De naam en de symboliek van de organisatie gaan terug op de Turkse mythologie, waarin de wolf een symbool is van dapperheid en eer. De inzet wordt benadrukt door een idealistische wereld.

Nationalisme en Pantürkisme worden in ideologische prioriteiten gesteld, het doel van de strijd wordt genoemd de oprichting van een grote turan op basis van de Turkse nationale traditie, cultuur.

Decennialang hebben de Grijze Wolven zich in verschillende Europese landen gevestigd, waarbij zij netwerken van duizenden mensen hebben gecreëerd en een sterke invloed hebben ontwikkeld in de verschillende Turkse gemeenschappen in Europa.

Frankrijk

Frankrijk heeft de groep in november vorig jaar officieel verboden.

Dit besluit werd genomen nadat onbekenden een Armeens “genocide”-monument hadden beklad.

Andere Europese landen hebben ook overwogen de groep te verbieden.

Over het rapport, dat de betrekkingen tussen Ankara en de EU waarschijnlijk verder zal verzuren, zei Amor dat het het strengste rapport ooit is over de situatie in Turkije.

Bron: Turkse media