Anze Logar

De Sloveense minister van Buitenlandse Zaken, Anze Logar, heeft op 4 mei toegezegd een constructieve rol te zullen spelen bij het Turkse lidmaatschap van de
Europese Unie.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu zei Logar dat Slovenië de dialoog tussen de EU en Turkije zal aanmoedigen tijdens zijn mandaat als voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

“Slovenië zal aandringen op dialoog. Wij vinden dat de openstaande kwesties moeten worden aangepakt en geëvalueerd in het kader van de wederzijdse belangen. Ik heb verklaard dat Slovenië in dit verband een uiterst constructieve rol zal spelen. Wij hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat verdere stappen worden gezet, vooral met betrekking tot de douane-unie. Wij zullen ook onze steun aanbieden voor de visumliberalisering. U kunt van Slovenië een zeer constructieve rol verwachten”, aldus Logar.

Slovenië zal in juli voor de tweede keer de Raad van de Europese Unie voorzitten.

Çavuşoğlu onderstreepte dat het bezoek van topambtenaren van de EU aan Ankara vorige maand vruchtbare gesprekken tussen beide partijen mogelijk heeft gemaakt.

“Er heerst nu een veel betere sfeer in onze betrekkingen. Nu is het tijd om concrete stappen te zetten. Wij denken met name dat het belangrijk is stappen te zetten om samen te werken op belangrijke punten, zoals dialogen op hoog niveau, zoals de modernisering van de douane-unie, visumliberalisering, terrorismebestrijding en immigratie, zoals mijn ambtgenoot heeft verklaard”, aldus Çavuşoğlu.

Slovenië steunt Turkije bij toetreding tot de EU

Verdrag van Istanbul

In antwoord op een vraag over de terugtrekking van Turkije uit de Conventie van Istanbul, zei Çavuşoğlu dat de kwestie van de mensenrechten een prioriteit is in Turkije, evenals in de EU-instellingen en in vele andere landen.

“Onlangs werd het hervormingsplan voor de mensenrechten aangekondigd door president Recep Tayyip Erdoğan. Het kader van dit hervormingsplan werd met het publiek gedeeld en we blijven werken aan de details ervan.

“Ook wordt verder gewerkt aan het strategiedocument voor de justitiële hervorming”, aldus Çavuşoğlu.

Bilaterale betrekkingen

Çavuşoğlu voegde eraan toe dat de betrekkingen tussen Turkije en Slovenië zich op alle gebieden ontwikkelen.

“Ons handelsvolume heeft de 2 miljard dollar bereikt en neemt nog steeds op evenwichtige wijze toe. Ook zullen we samen werken aan stabiliteit en welvaart op de Westelijke Balkan,” zei Çavuşoğlu.

Çavuşoğlu arriveerde in de hoofdstad Ljubljana voor officiële gesprekken met politici op topniveau.

Hij zal naar verwachting later op dinsdag aankomen in de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina, Sarajevo.

Hürriyet