Terreurorganisatie YPG, de Syrische tak van de internationaal erkende terroristische organisatie PKK, blijft een bedreiging vormen voor Turkse territoria. De terreurbeweging maakt gebruikt van het intern conflict in Syrië om zo haar activiteiten uit te breiden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan sprak zich uit over de tunnels die door YPG-terroristen werden gegraven dicht aan de Turkse grens. Hij zei dat deze loopgraven weldra de begraafplaatsen zullen worden van de YPG indien ze hun activiteiten niet onmiddellijk stopzetten. “Ze verstoren de vrede en brengen onze nationale veiligheid in gevaar,” haalde de president aan.

 “We zijn binnengevallen in Noord-Irak. Meer bepaald in Sinjar en Karachok, twee belangrijke bolwerken van terreurorganisaties PKK/YPG. Onze militaire vliegtuigen hebben deze gebieden omgezet in grafheuvels,” voegde de president krachtig toe. Hij benadrukte dat Turkije tot het einde zal gaan om een einde te maken aan terreur zodat vrede kan terugkeren in het noorden van Syrië en aan de Turkse grenzen.

Terreurorganisatie YPG die actief is aan de 800 kilometer lange Turks-Syrische grens, heeft onlangs haar activiteiten tegen Turkije opgevoerd. Turkije heeft in de afgelopen 3 jaar meerdere terreuraanvallen gekend.

De Turkse strijdkrachten hebben door verschillende succesvolle militaire operaties heel wat aanslagen kunnen voorkomen. In grenssteden zoals Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin en Şanlıurfa, werden er telkens grote hoeveelheden explosieven in beslag genomen.

De Turkse strijdkrachten

President Erdogan zei vorige woensdag dat de Turkse strijdkrachten weldra van start zullen gaan met een nieuwe missie ten Oosten van de Eufraat om de regio vrij te maken van PKK/YPG-terroristen.

In haar meer dan 30 jaar durende terreurcampagne tegen Turkije is de PKK – die door Turkije, de VS en de EU als terreurorganisatie wordt beschouwd- verantwoordelijk geweest voor de dood van bijna 40.000 mensen.

O.A.