De president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan, herhaalde zijn verzoek voor de vrijlating van de voormalige leider van Egypte Mohamed Morsi, dit nadat het Egyptische Hof van Cassatie het arrest vernietigde van de lagere rechtbank dat hem tot de doodstraf veroordeelde.

“Een eerlijk proces werd niet gegeven aan Morsi en zijn vrienden. Hun onmiddellijke vrijlating is wat werkelijk zou moeten plaatsvinden en niet een hernieuwd proces voor hem en zijn vrienden”, verklaarde Erdogan aan de pers op 16 november voordat hij vertrok naar Pakistan.

Levenslange opsluiting

“De Egyptische autoriteiten overwegen de omzetting van de uitgesproken doodstraf naar levenslange opsluiting, maar de enige rechtvaardige optie is de vrijlating voor hem en zijn vrienden. “verklaarde hij verder.

n_106197_1
Morsi

De Turkse president gaf deze verklaring naar aanleiding van de verbreking van het arrest van het hof dat de doodstraf van Morsi beval, Morsi een voormalig sterke bondgenoot van Erdogan. De relaties tussen Turkije en Egypte zijn enorm beschadigd sinds dat de democratisch verkozen president omver geworpen werd door Fettah el-Sisi, midden 2013, zodanig zelfs dat beide landen hun ambassadeur hebben teruggeroepen.

Ondemocratisch

“De ontwikkelingen die zich zullen voordoen na zijn vrijlating zijn van geen belang, wat belangrijk nu is, is dat men hem zijn rechten teruggeeft, zijn vrienden ook” en verder verklaarde hij dat de coup zeer ondemocratisch was verlopen.

“Niemand moet mijn optreden classificeren als een interventie in de interne politiek van Egypte, maar ik geloof ten strengste dat de georganiseerde coup door de toenmalig minister van Defensie, die tevens aan het hoofd van zijn leger stond, geen enige democratische waarde had, dit te meer als men er rekening bij houdt dat de president verkozen was met 52 procent van de stemmen.”

YPG zal binnenkort aan terugtrekken ten oosten van de rivier Eufraat

Erdogan gaf ook antwoord over zaken die het Buitenlands beleid raken. Bij de discussie of dat de YPG, de militaire vleugel van de Democratische Unie Partij in Syrië (PYD), zich zou terugtrekken ten oosten van de Eufraat, verklaarde Erdogan: “De belofte die de coalitie strijdkrachten, in het bijzonder de Verenigde Staten, hebben gemaakt over Manbij zullen binnenkort gerealiseerd worden. Zij zullen inderdaad naar het oosten trekken om vervolgens de regio te verlaten een paar dagen daarop. Zij hebben uitdrukkelijk gewaar gemaakt van de vervulling van hun belofte. Wij verwachten dan ook dat ze hun belofte zullen nakomen.”

Terroristische organisaties

Turkije beschouwt de PYD en de YPG als voortbrengselen van de PKK en bijgevolg terroristische organisaties en heeft de V.S. verzocht de samenwerking in de strijd tegen ISIS te beëindigen. Erdogan voegde hieraan toe dat het Vrije Syrische leger, welk Turkije steunt, al-Bab heeft bereikt in de voorbereiding voor een belegering.

“Het Vrije Syrische Leger is twee kilometer verwijderd van al-Bab op dit ogenblik. Met de ondersteuning van onze eigen strijdkrachten is de belegering begonnen zoals gepland en de al-Bab operatie zal snel geklaard worden. Op dit moment is er verzet, maar ik anticipeer dat die niet voor lang zal zijn” verklaarde hij hierover.

Terreur zal Europa terugslaan als een boemerang

Gezien zijn recente kritieke uitlatingen aan het adres van de Europese landen m.b.t. de strijd tegen de PKK heeft Erdogan nogmaals de vinger gewezen naar Duitsland en België.

“Zij uiten inderdaad dat ze inspanningen doen in de strijd tegen terrorisme. Wij willen actie!’ verklaarde Erdogan op de vraag over het recentelijk bezoek van de minister van Buitenlands Zaken, Frank-Walter Steinmeier, aan Ankara november 15.

Onkundige wijze

“ Ik heb 4.000 dossier gegeven aan Angela Merkel voorafgaan hieraan. Gedurende een vergadering, vijf maanden geleden, waren het aantal dossiers gestegen naar 4.500. Volgens onze gegevens heeft zij dan voor het parlement van Duitsland verklaard dat er maar zes zaken waren afgerond. Een officiële medewerken van de minister van Buitenlandse Zaken vertelde gisteren dat er 90 zaken ondertussen afgehandeld waren. Hij vond dit vreemd. Het legt bloot hoe onkundig zij hieraan werken”, verklaarde hij.

22 maart Brussel

“Indien men dit op zo onkundige wijze afhandelt zal dit terugvuren als een boemerang. Het zal zeker Duitsland raken, ik heb hier geen twijfel over.” voegde hij toe. Hij uitte ook kritiek over België, die PKK en Gulen-aanhangers beschermt.

“België is nu een belangrijk centrum in dit. Het is niet enkel een belangrijk centrum voor de PKK, maar ook voor de Gulen beweging”, verklaarde hij opnieuw met de bedoeling duidelijk te maken dat het voor problemen zou zorgen in België zelf, hoogstwaarschijnlijk verwijzend naar de bomaanslagen van 22 maart in Brussel.

“België is een heel belangrijk land omdat het Europees Parlement daar gevestigd is. Het aantal volksvertegenwoordigers is daar groot. Zij moeten hier meer gevoelig en voorzichtig in zijn. Maar dat zijn zij niet. Wat is daar toch aan de hand? Zij hebben een serieuze terroristische aanval meegemaakt en dit zal zich zeker verder zetten. Vandaag zijn wij aan de beurt, morgen zijn zij aan de beurt.

Hurriyet