President Recep Tayyip Erdoğan heeft de Europese Unie opgeroepen zich te concentreren op de gemene deler tussen Brussel en Ankara en zei dat het volledige lidmaatschap van Turkije een vereiste is voor de toekomst van het blok.

“In een wereld die steeds ingewikkelder wordt, is het in het belang van beide partijen dat we ons concentreren op onze gemeenschappelijke noemers in plaats van op onze meningsverschillen en op de fundamentele waarden die we verdedigen in plaats van op onze belangenconflicten”

“En dat we de betrekkingen tussen Turkije en de EU op alle gebieden verbeteren”, aldus Erdoğan in een schriftelijke verklaring die hij op 9 mei ter gelegenheid van Europadag heeft afgelegd.

“Het is een must voor de toekomstplannen van de EU zelf en ook voor haar reputatie en betrouwbaarheid”, voegde hij eraan toe.

Hij herinnerde eraan dat de afkondiging van de Schuman-verklaring, die de basis legde voor de Europese integratie, ook in Turkije als “Dag van Europa” wordt gevierd, sinds de goedkeuring van de kandidatuur van het land voor het lidmaatschap van de Europese Unie in 1999.

Schuman-verklaring

De ideeën achter de Schuman-verklaring hadden de landen in Europa in staat gesteld hun verschillen en vijandigheden opzij te zetten en samen te komen voor vrede, veiligheid, ontwikkeling en welvaart na een oorlog die de hele wereld had verwoest, aldus Erdoğan.

“Het is tijd dat de EU, die de afgelopen jaren is afgeweken van haar grondbeginselen en onder invloed stond van het kortetermijnbeleid van de lidstaten, met de oorlog in Oekraïne een verhaal voor zichzelf schrijft”, voegde Erdoğan eraan toe.

Deze tragedie, die zich midden in Europa voor de ogen van de hele wereld afspeelt, is een waarschuwing voor de EU, aldus Erdoğan, die benadrukte dat er nu behoefte is aan solidariteit, samenwerking en vooral een visionair en moedig perspectief, net als in de tijd dat de fundamenten van de Europese integratie werden gelegd.

Bron: Hürriyet