President Recep Tayyip Erdoğan zei dat het de verantwoordelijkheid is van Turkije om de historische pijn van de Armeense burgers te delen. Hij spoort de Armeense gemeenschap aan om geen haat te koesteren of te zaaien.

Erdoğan: “Turkije zal pijn blijven delen van de Armeense gemeenschap”

Erdoğan richtte zich naar de Armeense Kerk van Istanbul die een herdenkingsevenement hield ter ere van Armeniërs die stierven tijdens WOI. Hij bood zijn medeleven aan de kleinkinderen van de Ottomaanse Armeniërs die stierven tijdens de oorlog.

“Het is de gewetensvolle en ethische verantwoordelijkheid van Turkije om de historische pijn van de Armeense burgers te delen. We zullen deze pijn blijven delen en jullie problemen helpen oplossen in de toekomst,” aldus de mededeling. Erdoğan riep de Armeense gemeenschap ook op om het niet toe te laten dat er haat en vijandschap wordt aangewakkerd door “ons gedeeld verleden” te vervormen.

Deportatie van Armeniërs in 1915

Het jaarlijkse herdenkingsevenement is ter ere van de Armeniërs die stierven in Oost-Anatolië in de beginjaren van Wereldoorlog I. De regering van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang (CUP) besliste toen om de Armeense burgers naar Syrië te deporteren, toen er enkelen naar het kamp van de invallende Russen overliepen om te revolteren. Slechte omstandigheden, ziektes en aanvallen van onregelmatige eenheden zorgden voor grote aantallen slachtoffers.

Ankara accepteert stempel “genocide” niet

Ankara accepteert de beweerde “genocide” niet, maar erkent dat er aan beide zijden slachtoffers vielen tijdens Wereldoorlog I. Turkije verweert zich tegen de stempel “genocide” over de incidenten, maar beschrijft ze als een tragedie voor beide kampen. Ankara heeft verschillende malen voorgesteld om een gezamenlijke commissie op te richten. De commissie zou bestaan uit historici uit Turkije, Armenië en internationale experten om een eenduidig antwoord te geven over de kwestie.

Sabah