Als de Europese Unie het akkoord met Turkije over de vluchtelingencrisis niet volledig uitvoert, zal Turkije het akkoord niet verder naleven. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd. Hij verwees met name naar het engagement om alle Turken tegen eind juni visumvrij naar Europa te laten reizen.

Het akkoord bevat duidelijke voorwaarden’, zei Erdogan tijdens een toespraak in Ankara. ‘Als de Europese Unie niet de nodige stappen onderneemt en haar engagementen niet nakomt, zal Turkije het akkoord niet uitvoeren.’ Het was duidelijk dat hij de EU aan haar engagement wil houden om de visumvereisten voor Turkse onderdanen ten laatste eind juni af te schaffen, op voorwaarde dat Turkije aan alle wettelijke vereisten voldoet.

VIDEO: Engels

In het kader van het akkoord hebben Europa en Turkije afgesproken dat de EU-landen een Syrische vluchteling van Turkije zullen overnemen voor elke Syriër die vanuit Griekenland naar Turkije teruggestuurd wordt. Maandag werden de eerste tweehonderd personen terug naar Turkije gestuurd, maar sindsdien is de verdere uitvoering van het akkoord vastgelopen. Griekenland heeft met een enorme piek in het aantal asielaanvragen te maken – aanvragen die allemaal verwerkt moeten worden vooraleer de betrokkenen naar Turkije kunnen worden teruggestuurd.

VIDEO: Turks

Bron: De Standaard

Lees ook: Turkse verslaggever ontsnapt op nippertje aan dood