Het wetsvoorstel dat geïntroduceerd werd door de AK-partij in “het kader van de amnestie voor mannen die opgesloten zijn voor het trouwen van minderjarige vrouwen”, die in een religieus huwelijk met de toestemming van de ouders en hun zelf zorgde voor veel ophef in Turkije.

Het voorstel zou de straffen ongedaan maken van verschillende mannen die getrouwd waren met minderjarige vrouwen, onder de 18, in een religieus huwelijk en met de toestemming van de vrouw en haar ouders. Het voorstel zegt dat het de bedoeling is bescherming te bieden aan hun die te jong waren om een burgerlijk huwelijk te voltreffen en in het verlengde hiervan de bescherming van de het familiaal leven. Het zal opnieuw voor het parlement gebracht worden op dinsdag.

De oude wet legde op dat er geen sprake was van seksuele aanranding indien het koppel in het huwelijk trad. Deze werd dan opgeheven en vervangen door een recentere wet in 2005, die voorziet in een minimum gevangenisstraf van acht jaar, verzwaard naar zestien jaar in 2014.

“het onrechtvaardig leed dat aangedaan werd ongedaan maken”

De eerste minister Binali Yildirim helderde de nieuwe wet op door te verklaren dat het voorzag in een eenmalige amnestie voor mannen die momenteel in de gevangenis die getrouwd waren voor hun gevangenschap met vrouwen onder de zestien en daarvoor veroordeeld werden.

Jong getrouwd en geen kennis van de wet

Hij verklaarde dat de betrokkenen meestal jong getrouwd waren en “de wet niet kenden”. “Hierop maken zij kinderen en mogen zij vertrekken naar de gevangenis. De kinderen worden dan alleen achtergelaten en de moeders ook.”

“Indien er zulke huwelijken zich van heden voortdoen, zullen zij geenszins getolereerd worden” en toevoegend hieraan verklaard hij eveneens dat er naar schatting 3000 gezinnen waren die onder het toepassingsgebied van de wet zouden vallen en dat de wet enkel retroactief van toepassing zou zijn. “Het voorstel heeft als doel het onrechtvaardig leed dat aangedaan werd ongedaan te maken”.

LEES OOK: Rechtvaardigt het nieuwe Turkse wetsvoorstel verkrachting?

“Deze mensen zijn geen verkrachters”

Antwoordend op de grieven van de twee oppositiepartijen CHP en MHP verklaarde minister van Justitie Bekir Bozdag: “Wat wij willen is het bekomen van een oplossing aan een huidig problematisch fenomeen, en dat is niet de bescherming van de verkrachter. Wij ijveren voor de zwaarste straffen die mogelijk zijn voor verkrachters.

Deze mensen zijn geen verkrachters, zij zijn geen mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele misdrijven met geweld. Het zijn mensen die getrouwd zijn met de toestemming van hun vrouw en de goedkeuring van hun families.”

“in huwelijk treden met iemand onder de leeftijd van 16 jaar blijft strafbaar”

Hij voegde er ook aan toe dat onder de nieuwe wet, het in huwelijk treden met iemand onder de leeftijd van 16 jaar strafbaar zou blijven met een gevangenisstraf van zestien jaar.

Alhoewel het voorstel door verschillende oppositieleiders fel bekritiseerd werd, was het de CHP die het voorstel met een sterke houding verwierp. Tekin Bingöl vergeleek het voorstel met een “amnestie voor verkrachters”.

Leeftijd om te huwen is 17 jaar in Turkije

De leeftijd om in het huwelijk te treden in Turkije is 17 jaar, maar onder artikel 124 van het Turks Burgerlijk Wetboek kan in buitengewone omstandigheden een 16 jarige wel toegelaten worden door de rechter om te trouwen. Een wetsvoorstel zou bepaalde delen van het Turks Strafwetboek aanvullen. In het bijzonder de gevallen die betrekking hebben op ongewenste seksuele gedragingen. Mehmet Mus diende het voorstel in te dinsdag.

Onder de huidige wet, is gevallen seksueel misbruik waar de slachtoffers onder de twaalf jaar zijn de minimum straf 10 jaar celstraf. In gevallen waar het slachtoffer tussen de leeftijd van 12-18 jaar is, is de celstraf voorzien tussen de 8-15 jaar.  In gevallen van verkrachting, wanneer de slachtoffers onder de 12  jaar zijn is de minimumstraf 18 jaar en tussen 12-18 is de celstraf minimum 16 jaar.

Sabah