Een recent onderzoek heeft aangetoond dat gebruikers van e-sigaretten 2 keer zoveel kans hebben op een hartaanval.

Volgens de bevindingen die volgende week tijdens de bijeenkomst van de American College of Cardiology zullen worden bekendgemaakt, hebben mensen die dagelijks van een e-sigaret roken, 34 procent meer kans op een hartaanval.

Onderzoekers aan de Medische Faculteit van de Universiteit van Kansas, hebben tussen 2014 en 2017 gegevens bestudeerd van ongeveer 100.000 e-sigaret gebruikers.

Uit hun onderzoek bleek dat de kans op coronaire hartaandoeningen 25% hoger lag dan bij niet-rokers. E-sigaret gebruikers hebben ook 55% meer kans op depressies en angststoornissen.

Hoofdonderzoeker Mohinder Vindhyal, zei dat het onderzoek zeer bevorderend zal zijn voor de wereldwijde bewustwording. Hij merkte verder op dat de meeste e-sigaret gebruikers ex-rokers zijn en dat hun hartproblemen ook deels te wijten kunnen zijn aan tabaksgebruik.

“Tot op de dag van vandaag zijn de effecten van e-sigaretten op het hart en vaatstelsel niet volledig bekend. De gegevens uit ons onderzoek zullen dienen als een alarmsignaal dat zal leiden tot verdere actie en bewustwording tegen de gevaren van de elektronische sigaret”, verklaarde Vindhyal.

Hoewel verder onderzoek nodig is om te kunnen concluderen dat elektronische sigaretten minder schadelijk zijn dan normale sigaretten, heeft het onderzoek toch aangetoond dat deze producten schadelijker zijn dan wordt gedacht.

Sabah

O.A.