Het hoogste religieuze orgaan van Turkije, Diyanet, heeft opnieuw een omstreden fatwa uitgevaardigd waarin staat dat er geen belemmering is voor pleeggezinnen om te trouwen met geadopteerde kinderen die de aardbeving hebben overleefd.

De controversiële fatwa werd na reacties geschrapt. Het hoogste religieuze orgaan van Turkije (Diyanet) opende een speciale sectie op zijn fatwa-website over de aardbevingen en gaf antwoord op de vraag:

“Kunnen kinderen van aardbevingsslachtoffers worden geadopteerd?”.

De fatwa stelde dat het niet juist is om geadopteerde kinderen als eigen kinderen te behandelen en dat “er geen belemmering is voor een huwelijk tussen de adoptant en het geadopteerde kind”, aldus berichtgeving van het dagblad Birgün.

Wanneer een burger, rechter of regering een vraag stelt over een kwestie van islamitisch recht, geeft een gekwalificeerde islamitische jurist een fatwa als antwoord.

Diyanet, als het hoogste religieuze orgaan, heeft de autoriteit om fatwa’s uit te vaardigen over “besproken” kwesties en staat vaak op de agenda met zijn controversiële antwoorden.

Volgens Diyanet beveelt de islam weliswaar “de zorg voor en bescherming van verweesde kinderen” aan, maar erkent hij niet de instelling van adoptie, die bepaalde juridische gevolgen heeft.

De fatwa zei: “Dienovereenkomstig vormt de relatie tussen de adoptant en het geadopteerde kind geen belemmering voor het huwelijk, noch is het toegestaan dat het geadopteerde kind wordt ingeschreven in de genealogie van de adoptanten in plaats van hun biologische ouders.”

Na enige tijd, naar aanleiding van de reacties op sociale media, verwijderde Diyanet de betreffende pagina op de website. Niettemin verdedigde het religieuze orgaan de fatwa in een later persbericht.

Volgens Diyanet waren de uitspraken in de fatwa “uit hun verband gerukt” en “zo geïnterpreteerd dat ze de deur openzetten voor lelijke connotaties”.

Niettemin werd in het nieuwe bericht opnieuw bepleit dat pleegkinderen niet vallen onder de relaties die in de islamitische wet verboden zijn voor het huwelijk.

Diyanet zei: “Veel juridische gevolgen die voortvloeien uit de bloedverwantschap tussen een kind en zijn biologische familie doen zich niet voor in pleeg- en adoptierelaties.”

Bron: Birgün