In Mardin is de rector van de stadsuniversiteit, prof. Ahmet Ağırakça, van zijn functie ontheven. Hij is vervangen door prof. Ibrahim Özcoşar. Volgens de ex-rector is er foute informatie doorgegeven aan de president en is zijn verwijdering als rector “een grove fout voor de stad Mardin”. Terwijl de nieuwe rector president Erdoğan bedankte via Twitter, gaf de ex-rector aan dat hij zeer ontgoocheld was over de beslissing.

 

Ağırakça die steevast in tulban verschijnt, was eerder in opspraak gekomen voor verscheidene zaken. Zo zei hij dat een tulband beter geschikt is voor een academicus. Hij was ook in opspraak gekomen toen hij een voor corruptie beboete familielid een job in de faculteit gaf.

In een islamitische encyclopedie had hij voorts ophefmakende termen als “ongelovige” gebruikt en geschreven dat “het jodendom, christendom, communisme, kapitalisme, democratie, sociaaldemocratie enz. ongelovige systemen zijn”.

Hij had een collega-academicus ook uitgemaakt voor een “meisje” omdat deze zich “als een mietje zou gedragen hebben”. Volgens Ağırakça was dergelijk gedrag ongepast aan zijn universiteit.

Birgun

T.A.