De burgemeester van Ankara, Mansur Yavaş, heeft goed nieuws voor de studenten in de hoofdstad. Voor het watergebruik in studentenhuizen zal voortaan een korting van 50% op de prijs toegepast worden. Het voorstel van de burgemeester werd aangenomen door de gemeenteraad om studenten economisch te ondersteunen.

De voorwaarden voor het genieten van de korting zijn als volgt:

-De student mag geen inkomen krijgen uit een dienstbetrekking bij de overheid of privésector

-Het abonnement wordt opgeheven indien de student afstudeert of wegens andere redenen stopt met school

-De abonnee moet elk jaar een bewijs van studie indienen bij ASKI

-De student mag niet samenleven met zijn familie

Sözcü

T.A. ✅