Een boer die zijn veld ploegde in de centrale provincie Niğde heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Hij stootte op een grote pithos (vat of kruik) die, naar men aanneemt, stamt uit de Byzantijnse periode.

De boer uit het district Altunhisar, wiens naam niet werd vrijgegeven, was zijn veld in de buurt van Kınık aan het omploegen. Plots stootte hij op iets wat op het eerste gezicht op een steen leek.

Hij stapte uit zijn tractor en begon de steen uit te graven. Toen werd het duidelijk dat het om een pithos ging.

Hij informeerde onmiddellijk het Directoraat van het museum van Niğde en het Provinciaal Directoraat voor Cultuur en Toerisme. Die stuurden archeologen naar de plek.

Experts geven de oude pitos op en droegen hem over aan de zorgen van het museum.

De pithos was gemaakt uit klei en werd gebruikt om graan en andere voedselvoorraden in te bewaren.

Pithos werden gebruikt in het Neolithicum, de Bronstijd en de IJzertijd. Ze dienden voor het opslaan van goederen, vooral graan en vloeistoffen.

Sabah

S.V.R.