Er trekken jaarlijks nog steeds ongeveer 1.5 miljoen toeristen naar Şirince, het ‘beschermd’ rustig dorpje in de Turkse grootstad Izmir. Zes jaar geleden ervoer het westelijk-gelegen dorpje een vloedgolf van toeristen van over heel de wereld. De Mayakalender voorspelde dat de wereld zou vergaan in 2012 en Şirince zou samen met nog één andere plaats daar geen gevolgen van dragen.

De geschiedenis van Şirince kan teruggetrokken worden naar 500 na Christus, wanneer het dorp nog op Grieks grondgebied lag en zich in de omgeving bevond van de klassieke stad Ephesus. Deze stad lag op enkele kilometers van de huidige Turkse havenstad Izmir.

Şirince noemde in die tijd ‘Çirkince’ en betekende ‘afschuwelijke plaats’. De naamkeuze was vermoedelijk een tactiek om vreemdelingen af te schrikken. Hedendaags kan de naam ‘Şirince’ vertaalt worden naar ‘aantrekkelijke plaats’.

Na de plotse vloedgolf van toeristen in de Turkse Egeïsche regio is de economie van Şirince voornamelijk afhankelijk geworden van toerisme.

Het dorp Şirince lag oorspronkelijk niet op de reisroute van reisagentschappen. Maar dit veranderde toen er een groep van zelfverklaarde bio-energie deskundigen beweerden dat ‘mystieke energie’ in Şirince bescherming kon bieden tegen de voorspelde onheilsdag.

Sindsdien zijn toeristen een veelvoorkomend zicht rond het gebied van Şirince. De meeste buitenlanders die het ‘beschermd’ Turks dorpje komen bezoeken, zijn afkomstig uit het Verre Oosten.

M.S.

Sabah