Een tien maanden oude baby die door de Duitse kinderbescherming bij een Turks echtpaar was weggehaald en aan een pleeggezin van hetzelfde geslacht was gegeven, is nu onder de hoede van Turkse pleegouders, aldus het Turkse bureau van de familieattaché in Düsseldorf.

Na maandenlange inspanningen van de gezinsattaché van het consulaat-generaal kwam de baby onder de hoede van een Turks pleeggezin, aldus het bureau donderdag.

Het Turkse echtpaar, dat in de westelijke stad Duisburg woont, zei eerder dat hun baby op 30 mei bij hen was weggehaald omdat het kind ontwikkelingsstoornissen had en de moeder psychisch ziek was. De baby werd overgedragen aan een pleeggezin van hetzelfde geslacht dat in de buurt van Keulen woont.

Het Turkse koppel, Mustafa Yolal en Aygul Kucukbiyik, zei dat ze te maken hadden met discriminatie en druk van de staat.

Zij verklaarden dat zij wilden dat hun kind zou worden opgevoed door een gezin dat in overeenstemming is met hun cultuur en geloof – Turks en moslim – en dat zij een verzoek indienden bij het Jugendamt, het Duitse bureau voor jeugdzaken, maar dat dit verzoek werd afgewezen.

De moeder van de baby nam op 27 juni contact op met het Turkse consulaat-generaal in Düsseldorf voor steun.

De verantwoordelijke attache in het consulaat-generaal steunde de moeder in haar juridisch geschil met de kinderbescherming.

Kucukbiyik zei dat zij zich opgelucht voelde over het resultaat en de hulp van de autoriteiten in Düsseldorf waardeerde. Het is belangrijk voor haar dat haar kind wordt opgevoed in overeenstemming met de Turks-islamitische cultuur, zei ze.

Kucukbiyik heeft benadrukt dat ze haar strijd wil voortzetten om haar kind ooit terug te krijgen.

Dubbelzinnig beleid

De Turkse diaspora in Düsseldorf protesteert al jaren tegen wat zij noemen het dubbelzinnige en oneerlijke adoptiebeleid van het Duitse bureau voor jeugdzaken.

Zij beweren dat kinderen met een migrantenachtergrond het doelwit zijn van de staat en stellen dat kinderen worden geassimileerd door ze via het pleeg- of adoptiesysteem uit hun eigen cultuur te halen.

In 2015 heeft het ministerie van Familie en Sociale Diensten (voorheen het ministerie van Familie en Sociaal Beleid) het Bureau van de Gezinsattaché opgericht. Het ministerie bereidde ook een initiatief voor om Turkse gezinnen die in het buitenland wonen vertrouwd te maken met en aan te moedigen om kinderen te plegen.

De taak van de Gezinsattaché is het verlenen van zowel ondersteuning als juridische bijstand aan Turkse burgers bij het navigeren door Duitse openbare instellingen en organisaties, met name op het gebied van familierecht, adoptie, pleegzorg, sociale bijstand, ondersteuning van gehandicapten, ondersteuning van ouderen, deelname van vrouwen aan het sociale leven en huiselijk geweld.

Bron: Turkse media