De burgemeester van de kleine Turkse stad Bolu heeft zowel in het Arabisch als in het Turks spandoeken opgehangen met een “laatste oproep” en een bevel aan Syrische vluchtelingen om naar hun land terug te keren en Turkije te verlaten.

Tanju Ozcan, de burgemeester van Bolu in het noordwesten van het land, deelde eerder beelden van de spandoeken die gericht waren tegen “tijdelijke vluchtelingen uit de gemeente Bolu”.

En vertelde hen dat “jullie 11 jaar geleden zeiden dat jullie naar ons land kwamen als gasten. De Turkse natie heeft jullie jarenlang beschermd met haar schaarse middelen. Jullie hebben jullie welkom overschreden.”

Verwijzend naar de economische crisis die Turkije de laatste jaren heeft geteisterd, vervolgde het spandoek: “U ziet de economische depressie in ons land. Onze jeugd is werkloos, gezinnen leven onder de armoedegrens. Onder deze omstandigheden hebben we geen brood en water meer om met jullie te delen. Het is tijd voor jullie om te gaan zoals jullie gekomen zijn. Jullie zijn niet langer gewenst, keer terug naar jullie land.”

In zijn Twitter post met de spandoeken, verklaarde Ozcan: “We hebben vele malen in het Turks geschreven en gesproken. Ze begrepen het niet. We schreven in een taal die zowel de regering als de indringers konden begrijpen. Het is genoeg”.

Sinds hij in 2019 burgemeester van Bolu werd, is Ozcan een bijzonder controversiële figuur die heeft geprobeerd een reeks discriminerende anti-vluchtelingenmaatregelen in de stad en de omliggende gebieden door te voeren.

Na zijn overwinning en aanvaarding van zijn ambt was zijn eerste daad bijvoorbeeld het korten op de sociale steun aan vluchtelingen en migranten in de provincie.

Ook vorig jaar keurde hij een wet goed om de waterrekening voor vluchtelingen en migranten elf keer zo duur te maken, en om de kosten van huwelijksvergunningen voor buitenlanders in de provincie te verhogen.

Al deze maatregelen waren een poging van Ozcan om buitenlanders – vooral Syrische vluchtelingen – ervan te weerhouden zich in Bolu te vestigen.

Naast verontwaardiging en zware kritiek van segmenten van de Turkse samenleving en rechtengroeperingen, is er ook juridische en democratische tegenwerking geweest tegen zijn beleid.

In januari heeft een administratieve rechtbank in de provincie Bolu een verbod uitgevaardigd op zijn discriminerende anti-vluchtelingenbeleid.

Tuchtprocedure

In november begon ook zijn eigen partij – de Republikeinse Volkspartij (CHP) – een tuchtprocedure tegen de burgemeester.

In tegenstelling tot de AKP, die Syrische vluchtelingen wil aanmoedigen om vrijwillig naar hun land terug te keren in een geleidelijk proces zodra het veilig en stabiel genoeg is om dit te doen, heeft de CHP en haar leider, Kemal Kilicdaroglu, gegarandeerd dat zij alle vluchtelingen gedwongen zullen terugsturen naar Syrië als zij aan de macht komen.

Verwijderd

Spandoeken met een anti-migranten inhoud in de noordwestelijke provincie Bolu zijn verwijderd op verzoek van het openbaar ministerie.

De borden waren geplaatst in opdracht van de omstreden burgemeester Tanju Özcan, die bekend staat om zijn anti-migrantenstandpunten.

Een inwoner van Bolu diende klacht in tegen de aanplakborden. Het openbaar ministerie oordeelde dat ze moesten worden verwijderd wegens “haat en discriminatie”.

Bron: Turkse media