De jurist die belast is met het herschrijven van de Tunesische grondwet zei maandag dat hij president Kais Saied een ontwerp zou voorleggen dat ontdaan is van elke verwijzing naar de islam, om de islamistische partijen te confronteren.

In het eerste artikel van de grondwet, die drie jaar na de revolutie van 2011 in het Noord-Afrikaanse land werd goedgekeurd, staat dat het land “een vrije, onafhankelijke en soevereine staat is, dat de islam zijn godsdienst is en dat Arabisch zijn taal is”.

Maar Sadeq Belaid, de jurist die vorige maand werd benoemd tot hoofd van de commissie die de nieuwe grondwet opstelt, vertelde AFP dat “80 procent van de Tunesiërs tegen extremisme is en tegen het gebruik van religie voor politieke doeleinden”.

“Dat is precies wat we willen doen, door simpelweg artikel 1 in zijn huidige vorm te schrappen,” zei hij in een interview.

Belaid, 83, bevestigde dat er geen verwijzing naar de islam zou zijn in het ontwerp, dat aan Saied zal worden voorgelegd voorafgaand aan een gepland referendum op 25 juli.

‘Partijen met vuile handen’

De opmerkingen van Belaid zullen waarschijnlijk een verhit debat uitlokken in het land met een moslimmeerderheid, dat een sterke traditie van secularisme heeft, maar waar islamistisch geïnspireerde partijen zoals Saied’s aartsrivaal Ennahdha een belangrijke rol hebben gespeeld sinds de revolutie van 2011.

Belaid zei dat hij het tegen die partijen wilde opnemen.

“Als je religie gebruikt om politiek extremisme te bedrijven, zullen we dat niet toestaan”, zei hij.

“We hebben politieke partijen met vuile handen. Of jullie het nu leuk vinden of niet, Franse of Europese democraten, wij zullen deze vuile mensen niet accepteren in onze democratie.”

Hij beschuldigde Ennahdha en anderen ervan “gesteund te worden door buitenlandse mogendheden, staten of ministaten die veel geld te besteden hebben, en die dat gebruiken om zich te bemoeien met de zaken van dit land. Dat is verraad.”

Belaid, een hoogleraar grondwettelijk recht die Saied ooit lesgaf, staat nu aan het hoofd van de “Nationale Consultatieve Commissie voor een Nieuwe Republiek” van de president.

Naast het herschrijven van de grondwet is de commissie belast met het leiden van een “nationale dialoog” die zaterdag van start is gegaan en waarbij politieke partijen zijn uitgesloten.

De machtige vakbondsfederatie UGTT was uitgenodigd, maar trok de legitimiteit van de dialoog in twijfel en zei dat de resultaten al vaststonden, en weigerde deel te nemen.

De president meer macht geven

Belaid drong er maandag bij de UGTT op aan het over een andere boeg te gooien.

“De deur staat nog steeds open: of je nu komt of niet, de trein zal op tijd vertrekken”, zei hij.

Veel Tunesiërs hebben Saieds maatregelen tegen politieke partijen en een gemengd presidentieel-parlementair systeem, dat als corrupt en onbekwaam wordt beschouwd, toegejuicht, maar anderen hebben gewaarschuwd dat hij het risico loopt de democratische verworvenheden van het land van de afgelopen tien jaar teniet te doen.

De president, zelf een voormalig hoogleraar grondwettelijk recht, heeft lang aangedrongen op een systeem met een machtig presidentschap.

Onder die regeling had de president “alleen bevoegdheden om te blokkeren, en dat is heel slecht”, zei Belaid.

Maar het nieuwe systeem moet zo worden gestructureerd dat de president niet kan worden “gedreven of aangetrokken door de verleidingen van dictatuur, tirannie of machtsmisbruik”, voegde hij eraan toe.

Belaid moet het nieuwe ontwerp tegen 15 juni voorleggen aan Saied, die dan zijn handtekening moet zetten onder een definitieve tekst vóór een volksstemming.

Bron: Turkse media